Prihajajoči vrh Afriške unije (AU) – Evropske unije (EU), ki je bil sprva predviden za oktober 2020, nato pa preložen zaradi pandemije, je ključnega pomena za prihodnost odnosov med celinama.  Portugalska platforma NGDO se je zato v svojem glasilu posvetila vprašanju bodočih odnosov med unijama (povezava).

Evropska komisija se je zavezala, da bo na novo zasnovala odnos EU z AU, Civilna družba, preko mreže CONCORD Europe tudi Platforma SLOGA, ki skupaj z portugalsko platformo NGDO izvaja projekt spremljanja predsedovanja evropske unije (EUPP), se je zavzela za ponovno preučitev odnosov med strankama z namenom vzpostavitve enakopravnega partnerstva, ki bo pomagalo doseči cilje trajnostnega razvoja in spodbujalo demokracijo in človekove pravice.

V okviru portugalskega predsedovanja Svetu EU in v okviru projekta „Na poti k odprti, pravični in trajnostni Evropi v svetu“ (EU PP)  je portugalska platforma NGDO izvedla več pobud, povezanih z odnosi med EU in Afriko, vključno z objavo pričujoče revije.

Ob tej priložnosti vas vabimo k nadaljnjemu preučevanju študije “Evropska unija in Afrika: K partnerstvu” med enakimi?, ki jo je objavila portugalska platforma NGDO skupaj z partnerji projekta EUPP konec maja.

V kontekstu odnosa med celinama (in širše) pa bi opozorili še na Vodnik po Post-Cotonujskem sporazumu, ki ga je Platforma SLOGA izdala v sodelovanju z Concord EUROPE.


Projekt »Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – Projekt predsedovanja EU 2020–2022« financira Evropska unija in izvajajo Združenje nemških razvojnih in humanitarnih nevladnih organizacij (VENRO), Portugalska platforma nevladnih razvojnih organizacij (Plataforma ONGD), SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, ter Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (CONCORD). Projektne aktivnosti v Sloveniji sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za javno upravo (iz Sklada za nevladne organizacije). Stališča in mnenja v nobenem primeru ne odražajo stališča ali mnenj financerjev

Translate »