Active Citizens Fund je objavil razpis za srednje in velike projekte. Sredstva so namenjena srednjim (do 60.000 eur) in velikim (do 120.000 eur) projektom na štirih ključnih področjih: demokracija, človekove pravice, vključno z enakostjo spolov, socialna pravičnost in podnebne spremembe. Rok za oddajo projektnih idej je 11. 12. 2019 ob 12.00.

Vrednost razpisa: 1.530.000 evrov

Roki za oddajo projektnih predlogov – prijava je dvostopenjska:

  • Rok za oddajo projektnih idej: 11. 12. 2019 ob 12. uri
  • Rok za oddajo celovite projektne prijave: 10. 4. 2020 oz. 1 mesec po prejemu sklepa o uvrstitvi v 2. fazo

Organizacija lahko prijavi samo en projekt v okviru tega razpisa. Ni pa omejitev glede števila projektov, v katerih je organizacija lahko partnerica.

Maksimalni delež donacije na projekt: 90 % vsote vseh upravičenih stroškov projekta.

Najmanj 10 % upravičenih stroškov morajo kriti prijavitelj in/ali njegovi partnerji iz lastnih sredstev. Lastni prispevek se lahko v celoti zagotovi v denarju ali pa delno v denarju (najmanj 50 %) in delno s prostovoljskim delom (največ 50 %).

Trajanje projekta: najmanj 12 in največ 24 mesecev.

Organizirane bodo tudi delavnice za razvijanje projektnih idej.

Vir: ACF Slovenija

Translate »