Active Citizens Fund razpis za srednje in velike projekte

Active Citizens Fund je objavil razpis za srednje in velike projekte. Sredstva so namenjena srednjim (do 60.000 eur) in velikim (do 120.000 eur) projektom na štirih ključnih področjih: demokracija, človekove pravice, vključno z enakostjo spolov, socialna pravičnost in podnebne spremembe. Rok za oddajo projektnih idej je 11. 12. 2019 ob 12.00.

Vrednost razpisa: 1.530.000 evrov

Roki za oddajo projektnih predlogov – prijava je dvostopenjska:

  • Rok za oddajo projektnih idej: 11. 12. 2019 ob 12. uri
  • Rok za oddajo celovite projektne prijave: 10. 4. 2020 oz. 1 mesec po prejemu sklepa o uvrstitvi v 2. fazo

Organizacija lahko prijavi samo en projekt v okviru tega razpisa. Ni pa omejitev glede števila projektov, v katerih je organizacija lahko partnerica.

Maksimalni delež donacije na projekt: 90 % vsote vseh upravičenih stroškov projekta.

Najmanj 10 % upravičenih stroškov morajo kriti prijavitelj in/ali njegovi partnerji iz lastnih sredstev. Lastni prispevek se lahko v celoti zagotovi v denarju ali pa delno v denarju (najmanj 50 %) in delno s prostovoljskim delom (največ 50 %).

Trajanje projekta: najmanj 12 in največ 24 mesecev.

Organizirane bodo tudi delavnice za razvijanje projektnih idej.

Vir: ACF Slovenija