Podnebje se je spremenilo. Čas je, da spremenimo način delovanja.

Naučimo se živeti v tem obdobju naglih sprememb. Tu smo, da živimo življenje in le, da se trudimo zgolj preživeti katastrofe, bolezni in nesreče.

Platforma za izmenjavo znanja UN CC:Learn omogoča dostop do učnih virov o podnebnih spremembah in storitev, ki jih ponuja sistem ZN, na enem mestu.

Partnerstvo za učenje o podnebnih spremembah (UN CC:Learn) je skupna pobuda več kot 30 večstranskih organizacij, ki pomagajo državam pri doseganju ukrepov na področju podnebnih sprememb tako s splošno podnebno pismenostjo kot z razvojem uporabnih spretnosti. UN CC:Learn zagotavlja strateške nasvete in kakovostne učne vire za pomoč ljudem, vladam in podjetjem pri razumevanju, prilagajanju in krepitvi odpornosti na podnebne spremembe.

Med različnimi izobraževanji med drugim omogočajo tudi e-tečaj Uvod v trajnostni razvoj v praksi, ki je rezultat sodelovanja med UN CC:Learn in Programom Združenih narodov za razvoj (UNDP) in Programom Združenih narodov za okolje (UNEP) in Program ukrepov za revščino in okolje (PEA). Ta uvodni tečaj učencem pojasni, kaj je celostni pristop k trajnostnemu razvoju in zakaj je potreben. Razloži razloge, gonilne sile, izzive in priložnosti za celostni pristop k reševanju vprašanj revščine in okolja. Tečaj postavlja temelje za nadaljevalni tečaj, ki se osredotoča na to, kako uporabiti celostni pristop v praksi.

N CC:Learn podpira Švicarska agencija za razvoj in sodelovanje (SDC). Sekretariat za UN CC:Learn zagotavlja Inštitut Združenih narodov za usposabljanje in raziskave (UNITAR).

Več na spletni strani UN CC.

SLOGA – delujmo trajnostno, lokalno in globalno!

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

TLG II logotip SLOGA, TLG II, MRS

 

 

 

 

.

 

 

 

Translate »