V sporočilu za mednarodni dan brez odpadkov 2024 je poudarjena nujnost reševanja svetovne krize na področju odpadkov.

Ker letno nastane več kot 2 milijardi ton trdih komunalnih odpadkov, se človeštvo zaradi neodgovornega odlaganja odpadkov sooča z degradacijo okolja, zdravstvenimi tveganji in podnebnimi spremembami. Svetovalni odbor on “Zero Waste” poudarja sodelovanje med podjetji, potrošniki, vladami in svetovno skupnostjo za prehod v družbo brez odpadkov. Ključni ukrepi vključujejo preoblikovanje izdelkov za minimalno embalažo, spodbujanje recikliranja in ponovne uporabe, vzpostavitev krožnih gospodarstev in zagovarjanje pogodbe o boju proti onesnaževanju s plastiko.

Sporočilo poziva k skupnemu ukrepanju, da bi prekinili krog odpadkov in ohranili planet za prihodnje generacije.

Več na spletni strani United Nations

SLOGA – delujmo trajnostno, lokalno in globalno!

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

Trajnostno Lokalno Globalno II pasica

Translate »