Svetovni dan socialne pravičnosti, ki ga obeležujemo 20. februarja, je namenjen osveščanju o problemih revščine, brezposelnosti, neenakosti med spoloma in socialne izključenosti.

Temelji na zagotavljanju enakih pravic vsem družbenim skupinam, vključno z migranti, ter na načelih enakosti in solidarnosti. Letošnja tema je »Premagovanje ovir in ustvarjanje priložnosti za socialno pravičnost«, kar se uresničuje skozi akcije, ki jih pod okriljem Organizacije združenih narodov izvajajo države članice, mladi, socialni partnerji, civilna družba in drugi deležniki.

Kljub mnogim krizam obstajajo še neizkoriščeni viri in priložnosti za izboljšanje socialne pravičnosti, zlasti v zelenem in digitalnem gospodarstvu ter oskrbnem sektorju, pri čemer mladi igrajo ključno vlogo kot aktivni partnerji pri dialogu.

Več na spletni strani Socialne Zbornice Slovenije

SLOGA – delujmo trajnostno, lokalno in globalno!

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

Trajnostno Lokalno Globalno II pasica

Translate »