Svetovni dan medčloveške solidarnosti, razglašen leta 2005, poudarja pomen temeljne vrednote solidarnosti v medčloveških odnosih 21. stoletja.

20. december je namenjen ozaveščanju o svetovni ranljivosti in stiski prebivalstva.

Solidarnost, ključna za trajnostni razvoj, zahteva odločitev posameznikov za delovanje v dobrobit drugih. Različna razumevanja solidarnosti vključujejo empatijo, aktivno državljanstvo, človekove pravice in inkluzijo.

Solidarnost je ključna za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja, odpravljanje revščine in spodbujanje globalnega sodelovanja. Pomembno je, da posamezniki s svojim zgledom krepimo solidarnost, izraženo že v majhnih dejanjih vsakdanjega življenja.

Več na spletni strani United Nations

SLOGA – delujmo trajnostno, lokalno in globalno!

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

Trajnostno Lokalno Globalno II pasica

Translate »