Slovenski razvojni dnevi, s katerimi želimo slovenski javnosti predstaviti pomen in dosežke razvojnega in humanitarnega delovanja, bodo letos potekali med 2. in 6. oktobrom v Ljubljani. Z njimi bomo prvič odprli tudi slovenski humanitarni forum.

Osrednji dogodek s paneloma na visoki ravni bo potekal v ponedeljek, 2. oktobra 2023, v Ljubljani. Dopoldanski del bo posvečen izzivom razvojnega sodelovanja s partnerskimi državami, popoldanski pa humanitarnemu. Na razvojnih panelih bodo visoki gostje iz Evropske unije, mednarodnih organizacij, evropske konfederacije nevladnih organizacij ter predstavniki domače strokovne javnosti razpravljali o novih vizijah in partnerstvih razvojnega sodelovanja v času naraščajočih globalnih kriz ter nevarnosti za mir, varnost in spoštovanje človekovih pravic. Popoldne bomo odprli prvi slovenski humanitarni forum. Domači in tuji gostje bodo predstavili svoje izkušnje humanitarnega delovanja na terenu, predlagali pa tudi načine, kako okrepiti slovenske izvajalce humanitarne pomoči, da se bodo samostojno in v partnerstvih še učinkoviteje odzivali na humanitarne krize v svetu.

Razpravam o vključevanju zasebnega sektorja v mednarodno razvojno sodelovanje in predstavitvi strategije Global Gateway bo posvečen 3. oktober. V sklopu Slovenskih razvojnih dni bo mednarodna organizacija Center za odličnost v financah (angleško Center of Excellence in Finance – CEF) na svojem sedežu v Ljubljani od 4. do 6. oktobra gostila letno srečanje mednarodne mreže razvojnih organizacij learn4dev. V prvem oktobrskem tednu bomo odprli tudi razstavo na prostem z obrazi slovenskega razvojnega sodelovanja, ki bo na ogled vse do srede novembra.

Slovenski razvojni dnevi so osrednji dogodek za ozaveščanje javnosti o pomenu razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v Sloveniji. So tudi forum za razpravo domačih in tujih strokovnjakov, predstavnikov vladnih in nevladnih ustanov, mednarodnih organizacij, izvajalskih ustanov in akademske sfere o aktualnih temah na tem področju. 11. Slovenske razvojne dneve pripravlja Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve v sodelovanju s Platformo SLOGA, Slovensko karitas in CEF ter v okviru Sklada za bilateralne odnose Norveškega finančnega mehanizma.

Registracija

 

Koncept in program

Vir: GOV.SI

SLOGA – delujmo trajnostno, lokalno in globalno!

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

TLG II logotip SLOGA, TLG II, MRS

Translate »