CNVOS sporoča, da je postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij in namestnika v Medresorsko delovno skupino za pripravo in spremljanje izvajanja Strategije Vlade Republike Slovenije na področju migracij ter koordinacijo aktivnosti s področja migracij zaključen. Za predstavnika je imenovan Franci Zlatar, za namestnika pa Franci Jazbec.

Zaključil se je postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij in namestnika v Medresorsko delovno skupino za pripravo in spremljanje izvajanja Strategije Vlade Republike Slovenije na področju migracij ter koordinacijo aktivnosti s področja migracij.

30. januarja 2019 je potekala javna predstavitev kandidatov, na kateri je med kandidati prišlo do imenovanja predstavnikov s soglasjem. Za predstavnika nevladnih organizacij je tako imenovan Franci Zlatar, ki ga je predlagala Slovenska filantropija, za namestnika pa Franci Jazbec, katerega predlagatelj je bil Društvo za razvoj in povezovanj družbenih ved in kultur Odnos.

Več na spletni strani CNVOS.

Translate »