Tako imenovana »begunska kriza« še vedno prevladuje v medijih in razpravah, zlasti v času predvolilnih kampanj. Skrajne desničarske skupine in populistični politiki zmagujejo na podlagi protibegunske retorike. Prevladujoča naracija, ki jo razširjajo ksenofobne skupine in pogosto poslušni mediji, ostaja, da begunci predstavljajo breme za evropsko gospodarstvo in družbe ter da se novi priseljenci ne morejo – ali ne želijo – vključiti v družbo.

Vendar v razpravah o begunskih politikah umanjka glas beguncev, njihove potrebe, skrbi in prednostne naloge. Pri Friends of Europe poudarjajo, da je za blaginjo Evrope in sveta potrebno spremeniti protibegunsko retoriko, priseljenci pa morajo biti vključeni v razprave o lastni prihodnosti. Publikacija Friends of Europe tako ponuja zgodbe beguncev, ki so zbežali z domov in postali politiki, podjetniki, vodje skupnosti po vsem svetu. Na podlagi lastnih izkušenj ponujajo tudi priporočila, kako izboljšati obstoječe sisteme.

Translate »