OBVESTILO: Interaktivni zemljevid trenutno ne deluje, ker je v procesu prenove!
V nadaljevanju sledi izvirna objava glede tega projekta iz leta 2014:


 

Predstavljamo vam interaktivni zemljevid projektov slovenskih nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč (NVRO) po svetu. Zemljevid je po eni strani namenjen lažjemu sodelovanju pri izvajanju projektov med NVRO, relevantnimi političnimi odločevalci in zasebnim sektorjem. Po drugi strani pa zemljevid predstavlja tudi dobro promocijo dela NVRO za splošno javnost.

Predstavitvena video predstavitev zemljevida projektov

Zemljevid že prikazuje tudi nekaj projektov slovenskih gospodarskih družb v državah prejemnicah pomoči, saj bo namenjen tudi temu, da bo ozaveščal NVRO o prisotnosti gospodarskih družb na območjih, kjer načrtujejo ali izvajajo projekte, gospodarske družbe pa o delovanju NVRO na območjih, kamor vstopajo s svojimi investicijami ali projekti.

Sodelovanje med gospodarskimi družbami in NVRO namreč ne pomeni le dogovora o financiranju, donacije ali sponzorstva, ampak skupno, obojestransko partnerstvo, ki prinaša dolgoročne koristi tako za gospodarsko družbo kot tudi za NVRO in lokalno prebivalstvo.

Trenutno je zemljevid še v fazi dopolnjevanja, v kateri imajo prednost aktualni projekti, ki so trenutno v teku oz. so se izvajali v zadnjih dveh letih. Želimo pa si, da bi predstavljal čim bolj popolno sliko vseh dosedanjih projektov slovenskih NVRO po svetu.

Če želite biti na našem in vašem zemljevidu vidni tudi vi, vas vabimo, da prek spletnega obrazca vključite svoje projekte (pretekle in aktualne) v zemljevid!

Za vsa dodatna pojasnila smo vam na razpolago: adriana.aralica@sloga-platform.org, 01 434 44 02 / 040 204 464.

Translate »