Kaj smo se naučili v petdesetih letih politike trajnostnega razvoja OZN? Da imamo še vedno eno samo Zemljo.

Podnebne spremembe, konflikti in Covid-19 terjajo ponovno oceno, kako izkoreniniti revščino, medtem ko se soočamo s planetarno krizo degradacije okolja. Pregled, ki ga je pripravil International Institute for Sustainable Development, raziskuje razvoj razumevanja povezanosti revščine in okolja, hkrati pa obravnava rešitve, kot je omejevanje prekomerne porabe virov za najbogatejših 10 % ter premik poudarka vladnega komuniciranja z BDP in delovnih mest na indekse nacionalne blaginje, ki vključujejo zgodovinsko marginalizirane ter okolje.

Pripravila AA

Translate »