V času priprav na izvedbo srečanja na vrhu med Afriško unijo in Evropsko unijo, bo med 23. in 27. januarjem 2022 v Dohi potekala peta konferenca Združenih narodov o najmanj razvitih državah (LDCs – Least Developed Countries). LDC je klasifikacija Združenih narodov, ki izvira iz poznih 1960-ih, za tiste države globalnega Juga, ki dosegajo manj kot 1.025 USD bruto nacionalnega dohodka (Gross National Income) na prebivalca (od leta 2018).

Na konferenci naj bi bil sprejet desetletni akcijski program za najmanj razvite države, ki bo nasledil Istanbulski akcijski program za najmanj razvite države (IPoA), ki se je zaključil leta 2020. Cilj navedenega desetletnega programa je bil premagati strukturne izzive najmanj razvitih držav, da bi izkoreninili revščino in dosegli mednarodno dogovorjene razvojne cilje. Na konferenci leta 2022 naj bi ocenili rezultate in sprejeli nov, okrepljen okvir za podporo najmanj razvitim državam.

Proces priprav na konferenco poteka že dlje časa, prav tako tudi konzultacije s civilno družbo. Nevladne organizacije so tako že imele možnost podati predloge na nulto inačico skupne deklaracije, ki bo sprejeta na konferenci, o čemer je poročal Global Policy Watch.

O procesu več prihodnjič.

Translate »