V slovaški prestolnici smo se 22. maja srečali predstavniki vlad, nevladnih organizacij in akademikov iz Jugovzhodne Evrope na uvodnem srečanju South-Eastern Knowledge Exchange Partnership (SEEKEP) na področju globalnega učenja, ki se je vzpostavilo v okviru evropskega projekta Bridge 47.

Namen srečanja, ki se ga je udeležilo več kot 20 udeležencev, je bil prenos dobrih praks in znanja ter vzpostaviti niz aktivnosti in dogodkov do oktobra 2020 za krepitev partnerstva na tem področju. Dogodek v Bratislavi je bil namenjen vzpostavitvi mreže za izmenjavo znanja, ki združuje akademike, nevladne organizacije, vladne institucije in zainteresirane strani, ki jih zanima globalne učenje, ter študente.

Dogodek smo soorganizirali slovenska (SLOGA) in slovaška platforma NVO za razvoj (PMVRO), EADI (European Association of Development Research and Training Institutes) in slovaška Univerza Comenius, predvideno pa je vključevanje tudi novih partnerjev. Zainteresirani se lahko obrnete na koordinatorja SEEKEP Gabirela Weibla: gabriel.weibl@fses.uniba.sk.


 Projekt Bridge 47 sooblikuje in izvaja 15 evropskih in globalnih organizacij civilne družbe, med njimi je tudi platforma SLOGA. Namen projekta je mobilizacija civilne družbe, da s pomočjo globalnega učenja prispeva k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu. Projekt Bridge 47 sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.Bridge 47 logotipi

Translate »