Vodnik po človekovih pravicah je spletno orodje za pravno samopomoč. Dostopen je na naslovu clovekovepravice.si. Vodnik na enostaven način pojasnjuje temeljne pravice na različnih področjih družbenega življenja.

Ustvarjen je z namenom pomagati posameznikom_cam razumeti svoje pravice in obveznosti ter razvijati sposobnosti za uporabo človekovih pravic vsakdanjem življenju. Vodnik po človekovih pravicah na razumljiv način pojasnjuje, kakšne pravice imajo prebivalci_ke med policijskim pridržanjem, na sodišču, v azilnih postopkih in v družinskih razmerjih.

S pomočjo Vodnika se posamezniki_ce naučijo prepoznavati, uveljavljati in braniti svoje pravice, kar prispeva k preprečevanju kršitev človekovih pravic, spodbujanju enakosti in trajnostnega razvoja ter krepitvi sodelovanja v demokratičnih procesih.

Vodnik je nastal v okviru evropske platforme nevladnih organizacij in javnih institucij. Te so se združile, da bi izboljšale in utrdile skupno razumevanje človekovih pravic med prebivalci in strokovnjaki, da bi prispevali k informiranim in odgovornim posameznikom in k družbi, ki temelji na demokraciji in pravni državi.

Projektni partner v Sloveniji je Mirovni inštitut, organizacija članica Platforme SLOGA.

Pripravila: PV

 

Translate »