Iz Zavoda Krog, ki s podporo Ministrstva za zunanje zadeve izvaja projekt »Izobraževanje in ozaveščanje o otrokovih pravicah v Egiptu«, poročajo o pomenu njihovih aktivnosti v Egiptu.

Šolsko leto za letos je tudi v Egiptu zaključeno. Ne glede na Covid-19 in prestavljen začetek šolskega leta v lanski jeseni so šole odprli in ne glede na pandemijo je pouk potekal nemoteno. Spomladi smo tako uspeli izvesti delavnice o pravicah otrok za učence in učenke šol v Aleksandriji in Tanti. Sklop 14 delavnic o različnih pravicah je zaključilo več kot 1250 otrok, ki so jih skozi delavnice vodili učitelji_ice, usposobljeni za izvajanje delavnic po priročniku »Naše pravice« Ministrstva za zunanje zadeve. Ministrstvo tudi financira projekt »Izobraževanje in ozaveščanje o otrokovih pravicah v Egiptu«, v okviru katerega potekajo aktivnosti.

Tovrstne delavnice so v Egiptu še posebej pomembne, saj se v šoli, družini in družbi na splošno o otrokovih pravicah ne govori – za otroke velja, da morajo spoštovati starejše in se ravnati po njihovih ukazih, prostora za participacijo ni, mnenja otrok pa se ne upošteva. Številne pravice otrok, zapisane v Konvenciji o otrokovih pravicah, se ne spoštujejo – otroci niso zaščiteni pred nasiljem, številni delajo, prav tako pa niso deležni kvalitetne prehrane, izobrazbe in zdravstvene oskrbe.

Pri izvajanju projekta tesno sodelujemo z egiptovskim ministrstvom za izobraževanje – to mora izvedbo aktivnosti odobriti, največkrat je ministrstvo tisto, ki izbere šole, na katerih se izvajajo delavnice. V Egiptu sicer osnovne in srednje šole obiskuje več kot 30 milijonov otrok, pri čemer žal vzporedno z naraščanjem števila prebivalstva kvaliteta izobraževanja upada. Poročilo Svetovnega gospodarskega foruma je leta 2018 egiptovski izobraževalni sistem po kvaliteti uvrstil na 133. mesto izmed 137 držav in čeprav so tamkajšnje oblasti obljubile, da bodo povišale sredstva za izobraževanje, je kvaliteta še vedno nizka, infrastruktura slaba, učitelji in učiteljice pa nemotivirani zaradi nizkih plač v državi, kjer cene strmoglavo naraščajo.

Zato so tovrstne dodatne aktivnosti v šolah zelo zaželene, saj dajo otrokom možnost učenja tematik, ki jih učni načrt ne pokriva, tekom delavnic imajo možnost, da aktivno sodelujejo in delijo svoja mnenja, pri čemer se krepijo tudi njihove veščine kritičnega razmišljanja, komunikacije in kreativnosti. Tudi učitelji in učiteljice, ki so za svoje delo nagrajeni, se zavedajo pomena ozaveščanja otrok o njihovih pravicah. Čeprav se zavedajo težav pri uresničevanju le-teh poudarjajo, da bo poučevanje o otrokovih pravicah dolgoročno pustilo pri otrocih pozitiven vpliv.

Tekom poletja bodo izvedene dodatne delavnice za skupine otrok v Aleksandriji, izvajali jih bodo predstavniki_ce tamkajšnih nevladih organizacij, ki nudijo rekreativne in izobraževalne aktivnosti za otroke in družine iz revnejših območij.

Pripravili: Zavod Krog, www.zavod-krog.si

Translate »