Zavod KROG v sodelovanju s partnersko organizacijo Naba’a (Naba’a Developmental Action without Border) v libanonskem begunskem kampu Ein El Helwah nadaljuje aktivnosti psihosocialne podpore za otroke in ženske, sirske in palestinske begunce, ki se v kampu soočajo z izredno slabimi ekonomsko-socialnimi in varnostnimi razmerami.

Čeprav se projekt še ni zaključil – nove skupine so z aktivnostmi začele pred mesecem ramadanom – je aktivnosti in storitve projekta doslej koristilo že več kot 150 otrok in več kot 200 žensk oziroma mladih deklet. Ti so sodelovali v različnih programih, vključeni pa so bili šest mesecev. Pri izboru udeležencev je bila vedno dana prednost ženskam in otrokom, ki se soočajo s še posebej težkimi življenjskimi razmerami – iz družin, ker je moški brezposeln ali invalid, iz družin, ki se nahajajo na območjih, kjer večkrat potekajo spopadi med lokalnimi milicami in zato ženske i otroci ne morejo iz hiše, iz družin s številnimi otroci, od katerih morajo nekateri zaradi revščine zapustiti šolo in delati…

V takšnih razmerah so vse člani družine pod pritiskom. Moški, ki so v odgovorni za preživljanje družine, so zaradi brezposelnosti in nezmožnosti, družini omogočiti boljše življenje, pod stresom, ki ga velikokrat znašajo nad žensko ali otroke. Ženske, ki so večkrat žrtve različnih vrst nasilja, večinoma ne zapuščajo domov, tako da so vedno zaprte znotraj zidov in pod naraščajočim pritiskom in strahom pred prihodnostjo. Otroci, tudi žrtve nasilja in nekvalitetne vzgoje, se morajo večkrat odpovedati šoli, kar na dolgi rok pomeni manjše možnosti za dobro zaposlitev in rešitev družine iz revščine.

Zaradi tovrstnih razmer je nudenje psihosocialne pomoči v kampu izrednega pomena, saj se med raznolikimi aktivnostmi ustvarja vzdušje sproščenosti in veselja, hkrati pa se med njimi razvijejo različne življenjske spretnosti in okrepi samozavest.

Po besedah udeleženk so jim aktivnosti pomagale na več področjih – okrepila sta se jim samospoštovanje in samozavest, postale so bolj sproščene, ko naletijo na težave in se bolj osredotočajo na iskanje rešitev, bolj so spretne pri vzpostavljanju pozitivnih odnosov znotraj družine in skupnosti. Poleg tega se bolj zavedajo pomena tematik, kot so higiena in zdravje … Poleg tega so ženske med delavnicami spoznale dobre načine vzgoje otrok, potem ko so se prej večkrat zatekle k fizičnemu in besednemu kaznovanju otrok.

Psihologinja in socialna delavka, sodelavki na projektu, poročata, da so ženske in dekleta ob začetku aktivnosti najprej zadržane in tihe, s časom pa postanejo in srečanja v srečanje bolj samozavestne in optimistične, razmišljajo na pozitiven način, o problemih govorijo zbrano, brez odvečnih čustev, napetosti ali sramežljivosti.

Poseben program je bil sestavljen za mlada dekleta v starosti od 14 do 22 let. Te se – kot ostale ženske – soočajo s težkimi življenjskimi razmerami, poleg tega pa jih veliko trpi zaradi težav v šoli, slabih odnosov v družini ali z okolico, strahu pred prihodnostjo. Tekom aktivnosti so okrepile številne življenjske veščine, kot so komunikacija, samozavest, vzpostavljanje dobrih odnosov z okolico, načini soočanja z nevarnostmi, tveganji, čustvi, načrtovanje prihodnosti …

Veliko deklet se je ob začetku aktivnosti pritoževalo tudi nad pomanjkanjem razvedrila za mlade v kampu in dolgočasjem. Veliko jih je razmišljalo o zgodnji poroki, zato so bile organizirane posebne delavnice za ozaveščanje deklet o nevarnostih zgodnje poroke in spolnosti, ter individualna srečanja s psihologinjo.

Poleg aktivnosti za ženske in mlada dekleta enkrat ali dvakrat na teden potekajo psihosocialne delavnice otroke, ki se lahko vsak dan udeležujejo tudi drugih aktivnosti, kot so učna pomoč, športne ali druge razvedrilne aktivnosti. Najpomembnejši dogodek je za otroke sicer vsakomesečni dan odprtih vrat, ki se ga udeleži okoli 100 otrok in sodelujejo v različnih aktivnostih, kot so petje, poezija, ples, gledališče …

Katja Kumar, Zavod KROG

al bahaa gathering 28-10-2015 (5) IMG-20160324-WA0118

Translate »