Zavod Krog je v Egiptu začel zadnji krog projekta »Ozaveščanje in izobraževanje o otrokovih pravicah v Egiptu«, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve. Potem ko je bilo v Aleksandriji in Tanti o otrokovih pravicah s pomočjo učnega pripomočka »Naše pravice« že seznanjenih okoli 600 otrok, Zavod Krog v sodelovanju z lokalnim partnerjem S.O.S. Villages International Egypt trenutno izvaja delavnice o otrokovih pravicah za okoli 650 otrok v Kairu, nadaljuje pa delavnice za nove otroke v Aleksandriji in Tanti za okoli 250 otrok.

V Kairu delavnice o otrokovih pravicah potekajo na treh javnih šolah, v vsaki od šol sodelujejo trije ali štirje razredi, medtem ko se v Tanti na severozahodu Egipta delavnice izvajajo na dveh javnih šolah, v vsaki po trije razredi. Skupaj se okoli 900 otrok tedensko udeležuje enournih srečanj o posamezni otrokovi pravici, ki jo vsebuje priročnik MZZ Naše pravice. Otroci se na skupno 14 delavnicah spoznajo s pravico do rasti in razvoja, zdrave prehrane in čiste vode, zdravniške oskrbe in izobraževanja, pravico do participacije…

Delavnice izvajajo učitelji oziroma šolski psihologi, ki so januarja in februarja sodelovali na treningu trenerjev za izvajanje delavnic po priročniku Naše pravice. Vzporedno sicer z delavnicami za otroke in treningom trenerjev potekajo tudi usposabljanja za starše, učitelje, zaposlene v rejniških domovih… na področju otrokovih pravic, otrokovega razvoja, zaščite otrok pred vrstami nasilja…

V Egiptu so kljub celoviti zakonodaji o pravicah otrok te v praksi redno kršene na vseh področjih. Med razlogi so težke življenjske razmere družin, neizobraženost in neozaveščenost staršev in učiteljev o pravicah, potrebah in potencialih otrok. Tako so pravice otrok kršene, otroci pa izpostavljeni nasilju tako doma, v šoli, na ulici ali rejniških domovih.

Projekt financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja. Mnenje in vsebina projekta ne predstavljata uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

Prispevek je pripravila Katja Kumar, Zavod Krog.

Translate »