Zavod KROG je v okviru projekta “Zaščita pravice do dostojnega staranja in preprečevanje demence”, ki ga s partnerji NVU Impuls izvajajo na severu Črne gore, gradijo program nudenja psihosocialne pomoči za osebe z demenco in njihove družine preko izobraževanja in mentoriranja prostovoljcev. V sklopu tega so oblikovali tudi gradiva za trajnostno podporo programu, kot je recimo Priročnik za prostovoljce, v katerem so zbrane najpomembnejše informacije za praktično delo z ljudmi z demenco.

V priročniku so zbrane vse pomembne informacije o demenci s poudarkom na praktičnem znanju, vanj so vključene metode in tehnike dela z osebami z demenco, aktivnosti za delo ter načini komuniciranja na spoštljiv, prijazen in občutljiv način. Vse to prostovoljcem omogoča obnavljanje in širjenje znanj in kompetenc za neposredno delo ter pomoč ljudem z demenco in njihovim bližnjim. Priročnik naslavlja tudi prostovoljstvo kot tako in poudarja pomembno vlogo, ki jo prostovoljci lahko odigrajo z delom z osebami z demenco in predvsem z njihovimi družinami, ki so zaradi pomanjkanja sistemske opore pogosto spregledane. Glede na rezultate raziskave, ki je pokazala, da je pojem demence v Črni gori zelo slabo razumljen, hkrati pa ne obstajajo sistemske strategije, ki bi ljudi z demenco vključevale kot podskupino starejših in s tem omogočile ustrezno dodatno podporo, je pomembno, da se oblikujejo programi, ki tudi širši skupnosti dajo možnost izobraževanja in nudenja pomoči.

priročnik

Vir: Zavod KROG

 

Gradivo je prosto dostopno na spletni strani zavoda KROG.

 

Translate »