Zavod KROG je v Egiptu s treningom trenerjev na področju otrokovih pravic začel aktivnosti novega projekta podprtega s strani Ministrstva za zunanje zadeve Slovenije (MZZ), cilj katerega je ozaveščanje in izobraževanje o pravicah otrok. Prvo od treh usposabljanj s področja otrokovih pravic za nove trenerje je potekalo v Aleksandriji, sodelovalo je več kot dvajset učiteljev, vzgojiteljev in pedagogov iz rejniških domov ter predstavnikov oblasti.

V Egiptu so kljub celoviti zakonodaji o pravicah otrok te v praksi redno kršene na vseh področjih. Med razlogi so težke življenjske razmere družin, neizobraženost in neozaveščenost staršev in učiteljev o pravicah, potrebah in potencialih otrok. Zato bodo v okviru projekta najprej izvedeni trije treningi novih trenerjev s področja otrokovih pravic, in sicer v Aleksandriji, Kairu in Tanti.

Novi trenerji bodo v nadaljevanju projekta leta 2019 in 2020 izvedli delavnice s področja otrokovih pravic za odrasle – starše, učitelje ali pedagoge, ter otroke. V Kairu, Tanti in Aleksandriji bodo izvedli izobraževanja o otrokovih pravicah za več kot 850 otrok. Ta se bodo zaključila z več promocijskimi dogodki o otrokovih pravicah, ki jih bodo zasnovali in izvedli sami otroci ob pomoči pedagogov.

Na treningu v Aleksandriji so se udeleženci sicer seznanili in preizkusili tudi priročnik MZZ »Naše pravice«, s pomočjo katerega bodo v nadaljevanju projekta izvedli izobraževanja za otroke.

Komplet kartic “Naše pravice” za poučevanje otrok in knjižica z navodili za učitelje sta didaktični pripomoček, ki pomembno vpliva na spodbujanje učencev k učenju o njihovih pravicah.

Translate »