Zavod KROG, ki je član platforme SLOGA, je s partnerskima organizacijama iz Črne gore, v okviru projekta »Izobraževanje in ekonomsko opolnomočenje ranljivih skupin žensk in deklet v Črni gori – EKOS«,  v času od 5. do 8. 7. 2023 v mestu Berane na severu Črne gore potekal drugi od treh načrtovanih modulov Akademije – usposabljanje za 16 prostovoljcev in aktivistov v nevladnem sektorju za izboljšanje znanja in zmogljivosti na področju nasilja na podlagi spola.

Projekt financira Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije, izvaja pa ga Zavod KROG iz Slovenije v partnerstvu z NVU IMPULS in NVO IKRE Rožaje iz Črne gore. Akademija je namenjena krepitvi zmogljivosti nevladnih organizacij v Črni gori, ki se ukvarjajo s problematiko nasilja na podlagi spola. Cilj je usposobiti trenerje za zagotavljanje kakovostne podpore ženskam in dekletom, ki so žrtve nasilja, ter delati na ozaveščanju o pomenu preprečevanja in varovanja človekovih pravic žensk.

Poseben poudarek usposabljanja je bil na analizi Protokola o ravnanju, preprečevanju in zaščiti pred nasiljem nad ženskami in nasiljem v družini, ki ga je Vlada Črne gore sprejela septembra 2018 in ki se od takrat izvaja. Skozi predavanja, delavnice in skupinske razprave je strokovna predavateljica iz Črne gore udeležencem približala pravni okvir, z analizo dobrih strani kot tudi plati, ki jih je treba izboljšati za uspešnejše delo tako državnih institucij kot nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z zagotavljanjem pomoči in podpore žrtvam nasilja na podlagi spola.

Vir: Zavod KROG

Več na spletni strani Zavod KROG.

Translate »