Zavod Krog v Egiptu nadaljuje projekt »Izobraževanje in ozaveščanje o otrokovih pravicah«, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve Slovenije (MZZ). Potem ko je bilo v prvem delu projekta usposobljenih več kot 50 novih trenerjev za izvajanje delavnic za otroke s priročnikom Naše pravice, sedaj le-ti izvajajo delavnice in usposabljanja za odrasle in otroke s področja otrokovih pravic. Komplet kartic “Naše pravice” za poučevanje otrok in knjižica z navodili za učitelje sta didaktični pripomoček, ki pomembno vpliva na spodbujanje učencev k učenju o njihovih pravicah.

V Egiptu so sicer kljub celoviti zakonodaji o pravicah otrok te v praksi redno kršene na vseh področjih. Med razlogi so težke življenjske razmere družin, neizobraženost in neozaveščenost staršev in učiteljev o pravicah, potrebah in potencialih otrok. Kljub celoviti zakonodaji o pravicah otrok v Egiptu so te v praksi redno kršene na vseh področjih. Med razlogi so težke življenjske razmere družin, neizobraženost in neozaveščenost staršev o pravicah, potrebah in potencialih otrok. Tudi v šolah se krši otrokove pravice zaradi nestrokovnosti učiteljev, neustreznega šolskega okolja, zanemarjanja interesov, potencialov, participacije otrok, učence se pogosto fizično kaznuje.

Novi trenerji v Aleksandriji in Tanti, večinoma učitelji in pedagogi, so v zadnjih mesecih ob pomoči mentorjev izvedli po štiri delavnice za več skupin učiteljev, staršev in skrbnikov v rejniških domovih. Za več kot sto udeležencev so izvedli delavnice s področja različnih tem, ki pomembno prispevajo k blagostanju otrok, kot so otrokove pravice in pomen spoštovanja le-teh za zdrav razvoj otroka, delavnice o nasilju, o pozitivni vzgoji, varnem šolskem in družinskem okolju…

Novi trenerji trenutno izvajajo tudi delavnice za prve skupine otrok v Aleksandriji in Tanti. Za vsako skupino bo izvedenih 14 delavnic na podlagi priročnika in kartic Naše pravice, ki jih je izdalo MZZ. Trenutno v delavnicah sodeluje okoli 450 otrok, tem pa se bodo pridružili še drugi v Aleksadriji in Tanti ter naslednje leto v Kairu. Poznavanje svojih pravic bodo pokazali na zaključnih dogodkih, ki jih bodo sami pripravili in katerih cilj bo ozaveščanje o pravicah otrok.

Žrtve tovrstnih kršitev so predvsem otroci v neformalnih, revnih četrtih velikih mest, kot sta Kairo in Aleksandrija, kjer se bo odvijal projekt. Ti so, tako kot sirote, otroci beguncev, deklice, dodatno zapostavljeni. Večina otrok v Egiptu se ne zaveda svojih pravic, ne prepoznava kršitev in ne sodeluje pri odločanju o njihovem življenju. S projektom bomo otroke opolnomočili, zavedali se bodo svojih pravic in kaj storiti v primeru kršitev le-teh.

Katja Kumar

egipt_krog2

Translate »