V Južnem Darfurju Zavod Krog in partnerska organizacija HOPE začenjata zadnje aktivnosti v okviru projekta »Voda, higiena, hrana za dostojno življenje Darfurcev«, ki ga financira Ministrstvo za zunanje
zadeve in Republika Slovenija v okviru  mednarodnega razvojnega sodelovanja. V zadnjem delu projekta bodo med drugim tri skupnosti dobile manjše namakalne sisteme, postavljene bodo latrine za
dekleta in ženske.

VIR: Zavod Krog

V treh skupnostih južno od Nyale, glavnega mesta Južnega Darfurja, so predstavniki lokalnih skupnosti, lokalne partnerske organizacije in strokovnjakov za vodo izvedli analize, s pomočjo katerih
so našli mesta, najprimernejša za črpanje vode za potrebe namakanja in kmetijstva. V prvi skupnosti so že začeli postavljati sončne kolektorje in črpalko, ki bo s pomočjo sončne energije pomagala pri črpanju z vodo. Lokalna skupnosti je obenem začela pripravljati zemljo, kjer bo napeljan namakalni sistem.

VIR: Zavod Krog

VIR. Zavod Krog

Še vedno poteka tudi ozaveščanje o higieni in čistoči ter pomenu uporabe sanitarnih prostorov za preprečevanje bolezni in okužb. V prvem delu projekta so lokalne skupnosti in gospodinjstva ob
koordinaciji lokalne partnerske organizacije vzpostavili več preprostih sanitarnih prostorov, v zadnjem delu pa bosta postavljeni še dve latrini, ki bosta predvsem namenjeni dekletom in ženam. Te so
namreč večkrat izpostavljene nasilju zaradi odsotnosti zasebnih sanitarnih prostorov in opravljanja potreb na prostem. Do konca projekta bo zaključeno tudi 6-mesečno izobraževanje za izboljšanje pismenosti in okrepitev podjetniških veščin moških in žensk, ki sodelujejo v aktivnostih kmetovanja. Ta izobraževanja bodo udeležencem pomagala pri prodaji presežnega pridelka in uspehu na trgu. Izvedlo se bo tudi dodatno usposabljanje na področju reševanja konfliktov in upravljanja z viri. V Darfurju namreč še vedno potekajo konflikti in spopadi med različnimi skupinami za vodo, zemljo in druge vire, zaradi česar je samo v zadnjem letu v Južni Darfur pribežalo več kot 130.000 ljudi iz drugih območij Darfurja. Življenjske razmere so se sicer na splošno v Sudanu zaostrile po vojaškem udaru oktobra 2021 –mednarodna skupnost je preklicala obljubljeno pomoč, cene hrane so narasle za več kot 300 odstotkov. Po ocenah Svetovnega programa za hrano je konec leta 2022 zaradi padca sudanskega funta in krize v Ukrajini humanitarno pomoč potrebovalo in še potrebuje 20 milijonov ljudi oz. polovica prebivalcev Sudana

Pripravil: Zavod Krog

 

 

 

Translate »