Projektna skupina za afriško podeželje je predstavila svoje končno poročilo, program za agroživilski sektor in razvoj podeželja v novem „zavezništvu Afrike in Evrope za trajnostne naložbe in delovna mesta“.

Po njihovih priporočilih bi morali Afrika in EU razviti partnerstvo, ki bi delovalo na treh ravneh: med ljudmi, med podjetji in med vladami. Med več deležniki na vseh ravneh bi moral biti sprožen dialog, ki bi se začel na lokalni ravni in omogočil tesnejšo povezavo med afriško in evropsko družbo, poslovnimi skupnostmi in vladami.

Poročilo je po besedah predstavništva komisije »mejnik v procesu doseganja tesnejšega sodelovanja med EU in Afriko v agroživilskem sektorju ter opredeljuje štiri strateška področja za srednje- in dolgoročno ukrepanje: ustvarjanje delovnih mest, podnebni ukrepi, trajnostno preoblikovanje afriškega kmetijstva ter razvoj afriške živilske industrije in trgov.«

Projektno skupino je Evropska komisija ustanovila maja 2018, da bi svetovala o krepitvi partnerstva Evrope in Afrike na področju hrane in kmetijstva. Na podlagi kratkoročnih priporočil skupine bo Evropska komisija izvajala programe za tesno medinstitucionalno sodelovanja in izmenjave med afriškimi in evropskimi kmetijskimi organi, vzpostavitev platforme AU-EU za kmetijsko podjetništvo, naj bi pomagala prepoznati izzive in priložnosti za zasebne naložbe in trgovino med celinama, ter vzpostavitev in okrepitev inovacijskih vozlišč za podporo kmetijskih podjetnikov in afriškega agroživilskega sektorja, ki naj bi povezala nacionalne raziskave, visokošolske sisteme, kmete, organizacije kmetov in zasebni sektor ter tako med drugim olajšala digitalne inovacije in razvoj znanj in spretnosti.

V želji, da bi bil proces čimbolj dostopen in vključujoč bo Evropska komisija začela s spletnim posvetovanjem za zbiranje povratnih informacij afriških deležnikov. O poročilu, rezultatih posvetovanja bo potekala razprava na tretji ministrski konferenci Afriške unije in Evropske unije, ki bo predvidoma junija 2019 v Rimu, kjer bo predstavljena tudi skupina za izvajanje, sestavljena iz predstavnikov ministrstev in predstavnikov zasebnega sektorja iz Afrike in EU.

Translate »