Komisija je izdala letošnjo publikacijo o zaposlovanju in družbenem rzavoju v Evropi z naslovom “Leaving no one behind and striving for more: fairness and solidarity in the European social market economy”, ki obrazloži, zakaj sta družbena pravičnost in solidarnost pomembnejši bolj kot kdaj koli prej. 

Pregled komisije ESDE ponuja na dokazih temelječo analizo, kako doseči večjo pravičnost v Evropski uniji v času kriz, kot je pandemija Covid-19, in v luči dolgoročnih izzivov, ki izhajajo iz strukturnih sprememb zaradi demografskega staranja, podnebnih sprememb in digitalizacije.

Kot ugotavlje ESDE, pandemija vpliva na zdravstvo, ekonomijo, zaposlovanje in na družbo v Evropi, nesorazmerno močneje pa prizadeve najbolj ranljive skupine in ogroža velik napredek, ki ga je Evropska unija dosegla. ESDE v publikaciji analizira trenutno stranje in izzive, preučuje pa tudi politike in orodja, ki lahko izboljšajo družbeno pravičnost in večjo solidarnost v prihodnosti.

Poročilo najdete v naši spletni knjižnici.

Translate »