Zakon o tujcih ima velik pomen za razvojno sodelovanje, saj določa parametre gibanja ljudi na vseh področjih družbenega življenja, od delovnih viz, raziskovalnega sodelovanja in trgovine z ljudmi. Po drugi strani pa je del zakonodaje, ki vpliva na življenje vsakogar, ki v Slovenijo pride kot tujec – z ali brez dokumentov. Zato smo se zainteresirani na pobudo Pravno-informacijskega centra za nevladne organizacije PIC 22. junija srečali in se dogovorili o prihodnjih korakih – o spremljanju procesa, pričakovanih spremembah ter možnih temah od združevanja družin do zdravstvene oskrbe.

Zagovorniški proces, t. j. oblikovanje skupnega dokumenta, vključevanje v postopke spremembe zakona in komunikacijo z resornim ministrstvom bo koordiniral PIC. Na kratko pa smo dotaknili še pričakovanih sprememb podzakonskih predpisov Zakona o mednarodni zaščiti.

Zakon o tujcih
Zakona o mednarodni zaščiti

Za vsa dodatna vprašanja se lahko obrnite na katarina.bervar-sternad@pic.si ali albin.keuc@sloga-platform.org.

Translate »