Zaključni dogodki evropskega leta za razvoj v Luksemburgu

9. in 10. decembra v Luksemburgu potekajo zaključni dogodki v okviru evropskega leta za razvoj 2015. Za nami je namreč ključno leto na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja. Izteklo se je obdobje za dosego razvojnih ciljev tisočletja in sprejeti so bili cilji trajnostnega razvoja. Na Vrhu Združenih narodov je bila sprejeta Agenda 2030 za trajnostni razvoj, ki določa smernice za mednarodno razvojno sodelovanje do leta 2030. Prav tako pa je letos potekal Tretja mednarodna konferenca o financiranju za razvoj v Adis Abebi in podnebna konferenca v Parizu.

Leto 2015 je bilo torej odlična priložnost za obeležitev prvega evropskega leta na temo zunanjih zadev – evropskega leta za razvoj. Cilj evropskega leta za razvoj je informiranje in spodbujanje aktivnega zanimanja državljanov Evropske unije za mednarodno razvojno sodelovanje. V letošnjem letu so najrazličnejši dogodki med seboj povezali različne deležnike – mladinske skupine, mednarodne organizacije, splošno javnost, nevladne organizacije, zasebni sektor, šole in univerze s celotne Evropske unije.