Z 29. 9. 2017 se je zaključilo 36. zasedanje Sveta OZN za človekove pravice, katerega članica je v obdobju 2016 – 2018 tudi Slovenija. Z zaključkom tokratnega zasedanja Slovenija začenja z zadnjimi pripravami v povezavi z vloženo kandidaturo za predsedujočo Svetu OZN za človekove pravice.

Ob prvi obletnici ustanovitve Preiskovalne komisije za Burundi Slovenija pozdravlja sprejem pobude EU, ki komisiji z namenom poglobitve preiskave podaljšuje mandat še za eno leto. Hkrati obžalujejo dosedanje nesodelovanje burundijskih oblasti z omenjenim mehanizmom in se pridružujemo državam, ki Burundi pozivajo, da s svojim sodelovanjem nemudoma prične.

Svet za človekove pravice je ponovno naslovil hude kršitve človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava v Siriji ter ustanovil mednarodni neodvisni mehanizem za preiskavo kršitev človekovih pravic in mednarodnega prava v Jemnu.

Slovenija je aktivno sodelovala pri sprejemanju resolucije, ki je naslovila vprašanje povračilnih ukrepov zoper osebe, ki sodelujejo z Združenimi narodi in njegovimi mehanizmi. Med zasedanjem je MZZ nastopil na več interaktivnih dialogih z različnimi nosilci mandatov Sveta, med katerimi velja izpostaviti dialog s Preiskovalno komisijo za Sirijo, nastop ob predstavitvi ustnega poročila visokega komisarja za človekove pravice o Ukrajini ter dialog z neodvisnim izvedencem za Sudan.

Kot sopobudnica resolucije o Programu za izobraževanje o človekovih pravicah je Slovenija skupaj s članicami Platforme vložila pobudo, ki visokega komisarja za človekove pravice zadolžuje, da opravi potrebna posvetovanja za identifikacijo ciljnega področja za izpeljavo četrte faze omenjenega programa. Pobuda prav tako ugotavlja, da lahko z izobraževanjem o človekovih pravicah prispevamo k reševanju problematike nasilnega ekstremizma.

Translate »