Plastično onesnaženje je ena največjih nevarnosti za morsko življenje. Do 13 milijonov ton plastike najde  svojo pot v svetovne oceane vsako leto. Svetovna javnost je doslej opravljala pristope predvsem na podlagi prostovoljnega delovanja. V nedavni študiji  Stopping Global Plastic Pollution: The Case for an International Convention, avtorji trdijo, da je nujna mednarodno pravno veljavno in zavezujoča pogodba, da bi se spopadli s poplavo plastike na kopnem. 

Svetovna proizvodnja plastike se nenehno povečuje, dosegla je 322 milijonov ton v letu 2015, in ustvarja prihodke v višini približno 750 milijard ameriških dolarjev za plastične proizvajalce. Sektor plastike je v porastu – in količina plastičnih odpadkov ustrezno narašča.

Do 13 milijonov ton plastike vsako leto pride v oceane. Ko je plastika enkrat v morju, jo oceanski tokovi širijo okrog celotnega sveta.

Zaradi povečane medijske pozornosti je problem plastičnega onesnaževanja dobil večjo pozornost javnosti v zadnjih letih. Vendar pa so se mednarodna prizadevanja za zmanjšanje plastičnega onesnaženja izkazala za neučinkovita. Večina pristopov  se je osredotočila na oceanih, čeprav večina plastičnih odpadkov izvira drugje.

Ukrepe na področju življenja v vodi so države opredelile tudi v Agendi 2030 za trajnostni razvoj, in sicer v 14 cilju – ohranjati in trajnostno uporabljati oceane, morja in morske vire za trajnostni razvoj.

Celotna študija

Translate »