V sredini junija 2022 je bila objavljena raziskava Eurobarometer o razvojnem sodelovanju, ki potrjuje široko javno podporo EU sodelovanju z državami po svetu. Podatki potrjujejo trend zadnjih let, ki kaže, da je sodelovanje s partnerskimi državami med najbolje sprejetimi politikami EU. Ruska vojna agresija proti Ukrajini ni vplivala na podporo državljank in državljanov ukrepom EU na področju mednarodnega razvoja.

EU in njene države članice so največje donatorke razvojne pomoči na svetu. Uradna razvojna pomoč Ekipe Evropa se je v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 povečala za 4,3 %, in sicer s 67,3 milijarde evrov na 70,2 milijarde evrov.

Zaradi ruske vojne agresije proti Ukrajini je očitno, da državljani in državljanke razmišljajo o miru in varnosti. Ena ključnih ugotovitev je večja zaskrbljenost glede miru in varnosti, ki ju je 40 % vprašanih opredelilo kot najbolj pereč izziv za prihodnost partnerskih držav. To pomeni povečanje za osem odstotnih točk od novembra/decembra 2020, ko sta bila mir in varnost na tretjem mestu med najbolj omenjenimi perečimi izzivi.

Na drugem mestu je zdravje (39 %), ki mu sledijo izobraževanje (37 %) ter voda in sanitarna ureditev (30 %). Četrtina anketirancev in anketirank (25 %) meni, da sta gospodarska rast in zaposlovanje najbolj pereč izziv za prihodnost partnerskih držav, 24 % jih je navedlo demokracijo in človekove pravice, 23 % pa prehransko varnost in kmetijstvo.

Državljani in državljanke še naprej podpirajo sodelovanje EU z mednarodnimi partnerji. 80 % vprašanih, kar je za tri točke več kot leta 2020, meni, da bi moral biti boj proti revščini v partnerskih državah ena glavnih prednostnih nalog EU. EU ima široko podporo tudi pri spopadanju s podnebnimi spremembami v partnerskih državah, saj 89 % vprašanih meni, da je to ukrepanje pomembno. To kaže jasno podporo zelenemu dogovoru EU, na katerem temelji njeno delo znotraj EU in s partnerskimi državami.

Nova strategija EU za trajnostne naložbe v infrastrukturo Global Gateway bo dodatno okrepila mednarodna partnerstva ter pomagala zmanjšati neenakosti in doseči cilje trajnostnega razvoja.

Podrobnejše informacije

Pripravila: PV

Translate »