Visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in Evropska komisija sta sprejeli skupno sporočilo, v katerem predlagata prihodnjo strategijo EU za Sirijo. Po šestih letih sirskega konflikta in spremenjenih razmerah v regiji mora EU utrditi svojo vlogo, da bo lahko kos novim okoliščinam. Nova strategija opredeljuje, kako lahko EU okrepi svojo vlogo v Siriji, da bo prebivalstvo lahko zaživelo v miru ter pluralistični in tolerantni družbi.

Kot je septembra 2016 pozval predsednik Komisije Jean-Claude Juncker v svojem govoru o stanju v Uniji, je v sporočilu opredeljeno, kako lahko ima Evropska unija večjo vlogo pri iskanju trajne politične rešitve v Siriji v okviru obstoječega okvira, dogovorjenega v ZN. Prav tako je v njem predstavljeno, kako lahko EU še naprej pomaga več kot 13 milijonom pomoči potrebnih v Siriji, pomaga pri krepitvi odpornosti in stabilnosti v državi ter podpira obnovo po sklenitvi sporazuma in prostovoljno, varno in dostojanstveno vračanje beguncev in notranje razseljenih oseb, ko bo stekla verodostojna politična tranzicija.

Kot je poudarjeno v skupnem sporočilu, delovanje Evropske unije glede Sirije presega sedanje stanje. Opredeljuje ga dolgoročnejša perspektiva, ki podpira strateške cilje EU glede Sirije. Sirci si zaslužijo enotno, demokratično, raznoliko, vključujočo in ozemeljsko celovito državo. Stabilna, močna in varna Sirija se bo obnovila, če bo dosežen politični dogovor v skladu z resolucijo Varnostnega sveta ZN 2254 in ženevskim sporočilom.

Skupno sporočilo je objavljeno v ključnem trenutku za Sirijo, v šestem letu trajanja konflikta, ko so v Ženevi ponovno stekli pogovori pod vodstvom Združenih narodov, ki jih podpira mehanizem za premirje, vzpostavljen s pogovori v Astani. V sporočilu je poudarjena tudi neposredna podpora Evropske unije procesu, ki ga vodijo ZN, zlasti s tekočim političnim dialogom z regionalnimi akterji v okviru regionalne pobude EU o prihodnosti Sirije in potekajočimi prizadevanji za okrepitev sirske politične opozicije in organizacij civilne družbe.

Evropska unija bo še naprej prva in vodilna donatorica v mednarodnem odzivu na eno najhujših humanitarnih kriz od druge svetovne vojne. Od izbruha konflikta je EU temu namenila več kot 9,4 milijarde evrov, kar je Sircem in sosednjim državam gostiteljicam zagotovilo humanitarno pomoč in podporo za odpornost, ki rešuje številna življenja.

V skupnem sporočilu so predstavljene trenutne politične, varnostne in humanitarne razmere v Siriji ter stanje na področju pomoči EU v odziv na sirsko krizo, ocenjena tveganja in nevarnosti, ki jih nadaljevanje vojne predstavlja za temeljne interese EU ter regionalno in globalno stabilnost, in opredeljen sklop jasnih ciljev za politiko EU glede Sirije, med katerimi so:

  • končanje vojne s procesom politične tranzicije, o katerem se bodo med pogajanji dogovorili udeleženci konflikta s podporo posebnega odposlanca EU za Sirijo ter ključnih mednarodnih in regionalnih akterjev;
  • spodbujanje smiselne in vključujoče tranzicije v Siriji s podporo krepitvi politične opozicije v skladu z resolucijo Varnostnega sveta ZN 2254 in ženevskim sporočilom;
  • spodbujanje demokracije, človekovih pravic in svobode govora s podpiranjem sirskih organizacij civilne družbe;
  • spodbujanje procesa nacionalne sprave na podlagi prizadevanj za doseganje miru in boja proti nasilnemu ekstremizmu in sektaštvu, tudi s pristopom k tranzicijski pravičnosti, ki bi morala vključevati odgovornost za vojne zločine;
  • reševanje življenj s pravočasnim, učinkovitim, uspešnim in načelnim reševanjem humanitarnih potreb najranljivejših Sircev;
  • podpiranje vzdržljivosti sirskih prebivalcev ter institucij in sirske družbe.

V sporočilu so nato kot naslednji korak predlagane jasne smeri ukrepanja za doseganje teh ciljev v tesnem sodelovanju z regionalnimi partnerji in mednarodnimi organizacijami ter za nadaljevanje diplomatskega dela in načrtovanja po sklenitvi sporazuma, da se zagotovijo pripravljenost, usklajenost in učinkovito izvajanje mednarodne pomoči, ko bo nastopil pravi čas.

Visoka predstavnica/podpredsednica Federica Mogherini bo predlog predstavila zunanjim ministrom EU 3. aprila na zasedanju Sveta za zunanje zadeve, predstavljen pa bo tudi Evropskemu parlamentu. Sporočilo bo tudi pomembna osnova za konferenco z naslovom „Podpiranje prihodnosti Sirije in širše regije“, ki bo potekala v Bruslju 5. aprila 2017 in jo bo vodila EU skupaj z ZN, Nemčijo, Katarjem, Kuvajtom, Norveško in Združenim kraljestvom.

Evropska unija je zadnjo strategijo o Siriji sprejela marca 2015 kot del regionalne strategije EU za Sirijo in Irak ter glede nevarnosti ISIL/Daiš. V skupnem sporočilu je predstavljen pregled vidikov regionalne strategije, povezanih s Sirijo, ki jih je Svet nazadnje pregledal in posodobil maja 2016.

Dodatne informacije:

Skupno sporočilo Evropskemu parlamentu in Svetu: Elementi strategije EU za Sirijo

Informativni pregled: EU in kriza v Siriji

Translate »