Nemška platforma nevladnih razvojnih in humanitarnih organizacij VENRO je ob robu spletne konference pred začetkom nemškega predsedovanja Svetu Evropske unije (EU) objavila priporočila civilne družbe za oblikovanje globljega partnerstva med Evropo ter Afriko. Civilna družba ocenjuje, da je za globlje partnerstvo potrebno storiti več kot le voditi proces dogovarjanja med vladami. Osnovno načelo pravičnega partnerstva  je, da nikogar ne pustimo ob strani. Partnerstvo mora biti zgrajeno na dialogu in sodelovanju s civilno družbo, osredotočeno na življenjski stvarnosti ter blaginji ljudi. Priporočila so zato nastala v vključujočem procesu in izmenjavi med nevladnimi organizacijami na forumu Digital Africa 2020.

Pri prevzemu predsedovanja Svetu EU s 1. julijem Nemčija tesno sodeluje s Portugalsko in Slovenijo. Nemčija je pred začetkom predsedovanja že objavila svojo namero, da v času predsedovanja okrepi dejavnosti Evrope kot solidarnostne sile, ki prevzema svojo odgovornost za mir in varnost na svetu. V tej luči je pomembno oblikovanje globljega partnerstva med Afriko in Evropo. Načela pravičnega partnerstva obstajajo v Lizbonski pogodbi, ciljih trajnostnega razvoja in Afriške unije, Agende 2063, Pariškemu sporazumu ter drugih mednarodnih sporazumih.

Civilna družba nemškemu predsedovanju tako priporoča, da se osredotoči na naslednje prednostne vsebine: globalno zdravje, sodelovanje vseh generacij, globalna podnebna pravičnost, miroljubne družbe, pošteni gospodarski in trgovinski odnosi, pravična digitalizacija. Hkrati je potrebno zagotoviti spoštovanje dveh presečnih vsebin: enakost spolov in spoštovanje človekovih pravic.

Priporočila, ki so dostopna v angleškem in nemškem jeziku, prinašajo vrsto jasnih priporočil za uresničevanje: krepitve sodelovanja med centri za nalezljive bolezni, vzpostavitev visokega evropskega predstavnika za globalno zdravje in odzivanje na pandemijo, primerno razporeditev sredstev v večletnem finančnem okvirju oz. proračunu EU, pobuda za vzajemno priznavanje strokovnih kvalifikacij, obvezni vključenosti civilne družbe v pripravo ter izvedbo srečanja na vrhu med Evropsko in Afriško unijo, podporo zavezujoči evropski zakonodaji o dolžnem skrbnem ravnanju za spoštovanje človekovih ter okoljskih pravic vzdolž vrednostnih verig, podporo regionalnemu gospodarskemu in trgovinskemu sodelovanju, oblikovanje mreži za digitalno pravičnost med Evropsko in Afriško unijo, če jih izpostavimo le nekaj.

Priporočila Za pravično partnerstvo med Afriko in Evropo v angleškem jeziku

Priporočila Za pravično partnerstvo med Afriko in Evropo v nemškem jeziku

Več o sodelovanju mrež VENRO, Plataforma ONGD, SLOGA in združenja CONCORD Europe, na spletni strani o predsedovanju Svetu Evropske unije.

Translate »