Pandemija covid-19 je razkrila velike neenakosti med ljudmi ter zaostrila že tako šibke strukture zagotavljanja zdravstvene oskrbe prebivalcem v mnogih, če ne v prav vseh državah sveta. Stanje lokalne proizvodnje in distribucije cepiv v državah globalnega Juga je razgalila vse šibkosti in ranljivosti sodobnega sveta. Zato je v sklopu predsedovanja Nemčije, Portugalske in Slovenije Svetu Evropske unije nemška platforma VENRO, v sodelovanju s platformo SLOGA, Plataformo ONGD in evropskim združenjem CONCORD, 7. decembra 2021 izvedla spletno mednarodno konferenco z naslovom: “Za partnerstvo med Afriko in Evropo za zdravje – perspektive civilne družbe”.

V jutranjem delu so udeleženci iz več kot 40 afriških in evropskih držav na vseh štirih delavnicah obravnavali vprašanja, kot so:

(1)    pospešitev pravične porazdelitve cepiva na afriški celini,

(2)    kako izkoristiti zagon digitalizacije, uporabo digitalnih orodij za podporo boju proti pandemiji in za krepitev obstoječega zdravstvenega varstva,

(3)    pomen zagotavljanja spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic za vse ter

(4)    vloga univerzalne zdravstvene pokritosti kot zdravstvenega cilja Agende 2030 (3. 8) za izboljšanje dostopa do preprečevanja, zdravljenja, oskrbe za nekatere ključne skupine prebivalstva.

Razprava je potekala v okviru priznavanja obstoječih zdravstvenih razmer, sistemskih zmogljivosti, logistike, infrastrukture, razpoložljivosti osebja, zmogljivosti za proizvodnjo zdravil… torej vseh tistih elementov, ki ji potrebujemo za vsakodnevno soočenje in odzivanje na zdravstvene potrebe naših prebivalcev. Predstavniki različnih civilnodružbenih organizacij iz Afrike in Evrope so izpostavili veliko raznolikost pristopov in odzivov na pandemijo. Tako je v DR Kongo bilo polno cepljenih le 0,1 % prebivalstva, v Keniji 5.2 %, v Ruandi, 22.6 %, v Tanzaniji 1,6 %, v Južni Afriki 23.8 %. Le 5 afriških držav bo predvidoma doseglo cilj Svetovne zdravstvene organizacije o 40 % precepljenosti prebivalstva. Države se soočajo z velikimi težavami pri nabavi in pri donacijah cepiv. Doniranje cepiv je nenapovedljivo, nezanesljivo, s pomanjkljivimi informacijami, s kratkimi roki trajanja, dostavljanje brez injekcij in druge potrebne opreme in tako naprej. Tudi zato je polno cepljenih samo 7,9 % prebivalstva. Zaradi šibkih zdravstvenih sistemov se države soočajo z velikimi težavami na področjih dobavnih verig in logistike, zagotavljanja varnosti cepiv, informacijske podpore izvajanju cepljenja ter naraščanjem odpora zoper cepljenje iz zelo različnih razlogov.

Zastavilo se je tudi veliko vprašanj glede zagotavljanja pravičnosti in enakosti v takšni situaciji, ko je bilo od 5.6 milijard opravljenih cepljenj v državah z nizkimi dohodki opravljenih le 0,3 % le-teh. Pfizer-BioNTech je do julija 2021 alociral le 1 % vseh dostav za države z nizkimi  dohodki preko sistema COVAX. Moderna je dostavila le 0,3 % vseh svojih cepiv državam z nizkimi dohodki – Južna Afrika je dobila do konca septembra le 23.4 % naročenih cepiv proizvajalca J&J. Po drugi strani je v Afriki dejavnih le sedem podjetij, ki izpolnjujejo stroge pogoje dobrih proizvodnih praks za sterilne farmacevtske proizvode, certificirane s strani regulatorjev iz EU, ZDA in WHO – nahajajo se v J. Afriki, Egiptu, Tuniziji in Maroku.

Konferenca je izpostavila več vsebin, ki jih bo moralo krepiti partnerstvo med Afriko in Evropo na področju zdravja:

–          podpreti je potrebno lokalno proizvodnjo cepiv in drugih zdravil;

–          za olajšanje dostopnosti cepiv je potrebno podpreti spregled sporazuma TRIPS, ki članicam Svetovne trgovinske organizacije omogoča odobritev za izdelavo in distribucijo patentiranih zdravil, “namenjenih izvozu v tretje države z nezadostnimi ali neobstoječimi proizvodnimi zmožnostmi v tem sektorju, kar bi moralo v teh državah povečati dostopnost poceni zdravil”;

–          zagotoviti dodatne kapacitete za testiranje prebivalstva;

–          okrepiti podporo dostopnosti digitalnih javnih dobrin (digital public goods), ki jih je na področju zdravja identificirala Digital Public Goods Alliance;

–          vzpostaviti dodatne zmogljivosti in pogoje za okrepljeni dialog z odločevalci na področju spolnih in reproduktivnih pravic, zdravstvene oskrbe in zagotavljanja univerzalnega zdravstvenega zavarovanja, skladno s ciljem trajnostnega razvoja 3.8 (poskrbeti za splošno zdravstveno zavarovanje, ki vključuje zaščito pred finančnimi tveganji, dostop do kakovostnih osnovnih zdravstvenih storitev ter dostop do varnih, učinkovitih, kakovostnih in poceni osnovnih zdravil in cepiv za vsakogar);

–          zagotoviti vključenost in opolnomočenje tkim. skritih populacij, izpostavljenih stigmatizaciji, diskriminaciji in kriminalizaciji

Na popoldanskem panelu z visokimi gosti iz nemške vlade, evropskega parlamenta, raziskovalne sfere in civine družbe je bilo še dodatno izpostavljeno, da moramo v soočenju z zdravstveno krizo upoštevati, da se epidemija dogaja v okolju, kjer soobstajajo vse ostale bolezni, še posebej v tropih.

Ključna sporočila popoldanskega panela so bila:

–          dosežemo lahko več, če sodelujemo, vendar manj, če koordinacija med državami ne poteka dobro;

–          primer dobre prakse je pristop Team Europe, kamor bi se morale aktivno vključiti vse članice EU;

–          ne smemo podceniti zahtevnosti uvajanja nove farmacevtske proizvodnje, saj to zahteva celo vrsto administrativnih in praktičnih procesov, da se zagotovi varna cepiva;

–          sistemi delujejo – robustni sistemi nam omogočajo hitro ukrepanje;

–          komuniciranje je izjemno pomembno, sploh v današnjih časih, ko imamo poleg epidemije za opraviti tudi z infodemijo (lažnimi novicami in podobno);

–          potrebujemo nove oblike finančne podpore in nove oblike raziskovalnega dela, ki bo interdisciplinarno, medsektorsko in transdisciplinarno ter vključujoče tudi za organizacije civilne družbe in lokalno prebivalstvo;

–          ne smemo pozabiti na mnoge zapostavljene nalezljive tropske bolezni, lakoto in podhranjenost, predvsem otrok, odsotnost javnih storitve kot je na primer javni promet, ki še dodatno izpostavi ranljive skupine;

–          potrebno je zagotoviti dodatne možnosti in zmogljivosti za organizacije civilne družbe za sodelovanje, da se sliši glas vseh, ki jih predstavljajo.

Konferenca je bila zaključena z željo, da se bo sodelovanje pri izgradnji Afriško-evropskega partnerstva za zdravje nadaljevalo.

Albin Keuc

Translate »