Za večji učinek slovenskega mednarodnega razvojnega sodelovanja (MRS) je potrebno povečati pozornost drugim regijam poleg Zahodnega Balkana, je eno izmed sporočil pregleda MRS in humanitarne pomoči Slovenije, ki jo je objavila Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD DAC). Pregled še posebej pozdravlja zavezanost Slovenije, da za uradno razvojno pomoč (URP) nameni 0,33 % bruto nacionalnega dohodka (BND) ter tako do 2030 skoraj podvoji doseženo razmerje URP/BND. Slovenija je v letu 2016 za URP namenila 0,18 % BND.

Glavne ugotovitve medsebojnega pregleda OECD DAC povzemajo že mednaslovi. Če Slovenija želi okrepiti učinke razvojnega sodelovanja – zmanjšanje revščine in lakote ter doseganje trajnostnega razvoja z vsemi socialnimi posledicami na prednostnih geografskih področjih – pregledovalci Sloveniji priporočajo:

  • jasno opredelitev strateške usmeritve razvojnega sodelovanja ter osredotoči svoja prizadevanja vsebinsko in geografsko,
  • okrepitev večstranske razvojne pomoč najmanj razvitim državam s strateško izbiro mednarodnih organizacij,
  • izboljšanje celovitost operativnega načrtovanja na vladni ravni,
  • razširitev uveljavljanja okoljskih vsebin in spolne enakosti med akterji MRS,
  • vzpostavitev dodatnih mehanizmov strateškega sodelovanja med različnimi akterji, predvsem na področju nujne humanitarne pomoči in delovanja nevladnih razvojnih organizacij,
  • izboljšanje transparentnosti in
  • izgradnjo evalvacijske kulture.

Pregled prav tako izpostavlja vrsto izzivov. Potrebno bo izboljšati skladnost politik za razvoj, krepiti in ohranjati znanje na področju razvojnega sodelovanja, tudi zaradi predvidene rasti URP, in izboljšati učinke humanitarne pomoč z znižanjem njene razpršenosti. OECD DAC med izzivi izpostavi še potrebo po spodbujanju zasebnega sektorja. Posebno težo ima izziv, ki temelji na ugotovitvi, da trenutni sistem ne zmore učinkovito upravljati MRS in HP – potrebno bo prestopiti na merjenje razvojnih rezultatov, učinkov, k čemu bo potrebno prilagoditi celoten upravljalski ustroj na vladni ravni.

Objava pregleda zato prihaja v pravem trenutku. V septembru pričakujemo obravnavo Resolucije o MRS in HP v Državnem zboru, kjer bodo poslanci lahko upoštevali rezultate pregleda. MZZ pripravlja strategijo izvajanja MRS in HP za prihodnja štiri leta, v kateri se bodo morala odraziti glavne ugotovitve in priporočila. Podobno velja tudi za novi zakon o MRS in HP.

V nadaljevanju so povezave na objavljeni pregled in sporočila za javnost.

Glavne ugotovitve in priporočila
Celotno poročilo
Sporočilo za javnost OECD
Sporočilo za javnost MZZ

Translate »