Mreža za družbeno odgovornost Slovenije, E-zavod, Slovenska karitas in Platforma SLOGA smo v četrtek, 27. januarja izvedli spletno posvetovanje neprofitnih organizacij o vključevanju zasebnega sektorja v mednarodno razvojno sodelovanje (MRS) in humanitarno pomoč (MHP). Hkrati je bil to uvodni dogodek v procesu priprave predloga Etičnega kodeksa  ravnanja za podjetja v MRS in MHP.

Tokratni posvet je bil namenjen izmenjavi dosedanjih izkušenj – dobrih in slabih – v sodelovanju NVO in zasebnega sektorja ter začetni razpravi o vsebini kodeksa. Med drugim je bil sprejet predlog, da bi v procesu nastajanja besedila poiskali tudi odziv podjetij, zlasti tistih, ki že sodelujejo v razvojnih in humanitarnih projektih z nevladnimi organizacijami.

Po predvideni časovnici bo prvi osnutek kodeksa predvidoma napisan do začetka maja. Nato bo osnutek odprt za komentiranja do konca maja, ko naj bi na novem posvetu kritično premislili in prevetrili osnutek in komentarje nanj. Končni verzijo besedila naj bi še pred poletjem predstavili ministrstvu za zunanje zadeve.


Dogodek je potekal v okviru projekta »CE Responsible, sustainable model to support social entrepreneurship«, katerega nosilec je v Sloveniji E-zavod in partner Mreža za družbeno odgovornost Slovenije, in v okviru projekta »Krepitev učinkovitosti odziva NVO v sodelovanju z zasebnim sektorjem na področju mednarodne humanitarne pomoči«, ki ga izvajata Platforma SLOGA in Slovenska karitas v sklopu strateškega partnerstva na področju humanitarne pomoči. Sofinancira ga Ministrstvo za zunanje zadeve RS. Mnenja izražena v objavi predstavljajo mnenja avtorja in ne predstavljajo uradnih stališč Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za zunanje zadeve.

 

Translate »