Z usposabljanjem za pedagoge o ciljih trajnostnega razvoja in migracijah v izobraževanju, ki je potekalo 27. junija 2018 na Fakulteti za družbene vede (FDV) v Ljubljani, se je zaključil projekt »Globalni cilji za lokalni trajnostni razvoj«. Projekt je izvajala interdisciplinarna skupina študentov FDV, Pedagoške fakultete in Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani pod mentorstvom prof. dr. Maje Bučar FDV kot pedagoške mentorice in Adriane Aralica s platforme SLOGA kot strokovne mentorice.

Poleg povezovanja študentov z nepridobitnim sektorjem in krepitve njihovih kompetenc je bil cilj projekta lokalizacija ciljev trajnostnega razvoja. Interdisciplinarna skupina študentov je pripravila vsebine o ciljih trajnostnega razvoja skozi prizmo migracij in jih preverila z izvedbo delavnic na ljubljanskih osnovnih šolah, pripravljen pa je bil tudi priročnik, namenjen v podporo pri obravnavi trajnostnega razvoja in migracij v izobraževanju.

Usposabljanje se je pričelo s predstavitvijo projekta, ki jo je pripravila Adriana Aralica s platforme SLOGA, nato pa je asist. Jana Arbeiter s FDV orisala Agendo 2030 za trajnostni razvoj. Osrednji del usposabljanja je bil namenjen predstavitvi vsebin, ki jih je interdisciplinarna skupina študentov pripravljala v okviru projekta. Predstavili so izbrane cilje trajnostnega razvoja, s katerimi so se ukvarjali, nato pa, kako te vsebine umestiti v pouk. Usposabljanje so zaključili z izvedbo delavnice o 2. cilju trajnostnega razvoja, ki nas zavezuje k odpravi revščine.

Globalni cilji nam med drugim nalagajo zavezo krepitve odprte, trajnostne družbe in enakih možnosti, brez česar ciljev ni mogoče uresničiti. Tudi izobraževalni sistem se mora odzivati na aktualno dogajanje v družbi, ustrezno naslavljanje tem migracij in begunstva pa je pomembno tudi z vidika vključevanja priseljenskih otrok v izobraževanje ter zagotavljanja vključujočega izobraževanja. Letošnji projekt nadgrajuje projekt »Globalno za lokalno – lokalno za globalno«, ki smo ga izvajali v preteklem letu. Oba projekta sta bila izbrana za financiranje na razpisu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada z naslovom Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist; projekta sta sofinancirala Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija. Poleg povezovanja študentov z nepridobitnim sektorjem in krepitve njihovih kompetenc je bil cilj projektov lokalizacija ciljev trajnostnega razvoja.

Na usposabljanju, kjer je skupina študentov pedagogom predstavila pripravljene vsebine, se je razvila konstruktivna razprava o prepletenosti in medsebojni odvisnosti ciljev trajnostnega razvoja ter njihovih kazalnikov in o posledični potrebi po interdisciplinarnem naslavljanju globalnih izzivov.

Z usposabljanjem smo se pridružili Tednu vseživljenjskega učenja (v organizaciji Andragoškega centra Slovenije) v tematskem sklopu globalno učenje, ki ga koordinira platforma SLOGA. Teden vseživljenjskega učenja opozarja na vseprisotnost, pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Logo financerji

Translate »