Leta 2020 je bilo na svetu ubitih 81.000 žensk in deklet, od tega jih je približno 47.000 (58 odstotkov) ubil partner ali družinski član, kažejo podatki, ki jih je danes objavil Urad Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC). To pomeni, da je vsakih 11 minut nekje na svetu ubita ženska na svojem domu.

Raziskovalni povzetek, objavljen ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami, temelji na podatkih iz 95 držav o umorih žensk in deklet, ki so jih zakrivili partnerji ali družinski člani.

“Čeprav je osem od desetih vseh žrtev umorov moških, so v vseh delih sveta ženske in dekleta glavne žrtve smrtonosnega nasilja doma, saj so v 60 odstotkih umorov žensk storilci njihovi partnerji ali drugi družinski člani,” je pojasnila izvršna direktorica UNODC Ghada Waly.

“Raziskave UNODC kažejo, da se razmere v zadnjem desetletju niso izboljšale niti tam, kjer se je smrtonosno nasilje na splošno zmanjšalo. Potrebni so nujni in ciljno usmerjeni ukrepi za opolnomočenje in zaščito žensk in deklet, preprečevanje nasilja na podlagi spola in reševanje življenj.”

Z ocenjenimi 18 600 žrtvami je Azija regija z največjim številom žrtev. Glede na število žrtev na 100.000 ženskega prebivalstva je Afrika regija z najvišjim deležem umorov žensk (2,7 na 100.000), in Evropa z najnižjo, 0,7 na 100.000 žensk in deklet, kjer je bil storilec intimni partner ali član družine.

Svetovni podatki o vplivu zapor zaradi epidemije covida-19 na umore žensk in deklet so še pomanjkljivi in neprepričljivi. Med letoma 2019 in 2020 se je povprečno letno število teh umorov rahlo povečalo tako v Evropi kot v Ameriki, pri čemer so se v različnih regijah pokazale razlike. Vendar so bile te spremembe po obsegu podobne prejšnjim letnim spremembam, zabeleženim v zadnjem desetletju.

Število umorov, povezanih s spolom, se je med letoma 2019 in 2020 v Zahodni Evropi povečalo za 11 odstotkov, medtem ko je bilo v Južni Evropi zabeleženo manjše povečanje, in sicer za pet odstotkov. Za primerjavo, v Severni Ameriki se je število povečalo za osem odstotkov, v Srednji Ameriki za tri odstotke, medtem ko podatki iz Južne Amerike kažejo petodstotno povečanje. Po podatkih raziskovalnega poročila se število v Severni Evropi v preučevanem obdobju ni spremenilo, medtem ko je bilo v Vzhodni Evropi zabeleženo rahlo zmanjšanje, in sicer za minus pet odstotkov.

Zdi se, da je smrtonosno nasilje, ki ga ženske doživljajo v zasebni sferi, težje rešljiv problem kot smrtonosno nasilje zunaj doma. V Vzhodni Evropi se je v zadnjem desetletju število umorov žensk zunaj doma zmanjšalo za izjemnih 47 odstotkov, medtem ko se je število umorov žensk s strani intimnih partnerjev ali drugih družinskih članov v istem obdobju zmanjšalo za skromnejših 15 odstotkov. Podobne, a manj izrazite trende so zabeležili tudi v Zahodni Evropi in Južni Ameriki.

 

Translate »