Voditelji in voditeljice držav članic EU in partneric z Zahodnega Balkana se bodo v sredo, 6. oktobra sestali na Brdu pri Kranju v Sloveniji. Na vrhu EU-Zahodni Balkan se bodo zbrali voditelji in voditeljice držav članic EU in šestih partneric z Zahodnega Balkana: Albanije, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore, Republike Severne Makedonije in Kosova*.

Vrhu bo predsedoval predsednik Evropskega sveta Charles Michel, ki bo skupaj s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen zastopal EU.

Kot napoveduje Evropski svet, bodo razprave osredotočene na:

  • ponovno potrditev evropske perspektive Zahodnega Balkana, ki je v skupnem strateškem interesu in je še naprej skupna strateška odločitev
  • razvoj sodelovanja in socialno-ekonomsko okrevanje regije glede na sedanjo pandemijo COVID-19
  • izvajanje gospodarskega in naložbenega načrta, v katerega je vključen znaten sveženj naložb in bo ustvaril bolj trajnostno, zeleno, digitalno in na ljudi osredotočeno rast v korist regije in Evrope kot celote
  • krepitev regionalnega sodelovanja
  • preučitev nadaljnjega sodelovanja pri političnih in varnostnih vprašanjih skupnega interesa

Na plenarni seji se bodo voditeljem in voditeljicam pridružili predstavniki in predstavnice Evropske investicijske banke, Evropske banke za obnovo in razvoj, Svetovne banke ter Sveta za regionalno sodelovanje.

Voditelji in voditeljice EU naj bi ob koncu srečanja sprejeli izjavo, ki naj bi se ji pridružili zahodnobalkanski voditelji in voditeljice.

Gospodarski in naložbeni načrt v višini 30 milijard EUR

EU je glavna politična, gospodarska in trgovinska partnerica Zahodnega Balkana. V naslednjih sedmih letih bo prek gospodarskega in naložbenega načrta regiji zagotovila doslej največjo finančno podporo v višini okoli 30 milijard EUR.

EU bo v okviru 10 vodilnih pobud za naložbe zagotovila 9 milijard EUR v obliki nepovratnih sredstev. Cilji gospodarskega in naložbenega načrta so:

  • spodbujanje dolgoročnega okrevanja gospodarstva
  • pospešitev zelenega in digitalnega prehoda
  • podpora regionalnemu sodelovanju
  • spodbujanje zbliževanja z EU

Z načrtom naj bi pritegnili tudi javne in zasebne naložbe ob podpori jamstvene sheme za Zahodni Balkan, ki lahko sprosti 20 milijard EUR.

Translate »