DAC Reference group za preventivo  na področju spolnega izkoriščanja in zlorab vabi k izpolnitvi posvetovalnega vprašalnika, ki je namenjen delu DAC na preventivi pred spolnim izkoriščanjem in zlorabami ter spolnim nadlegovanjem. Namenjen je civilnodružbenim organizacijam.

Februarja 2019 je Development Assistance Committee (DAC) sprejel »Pillars of a Proposed DAC Recommendation on Preventing Sexual Exploitation and Abuse (SEA) and Sexual Harassment (SH) in Development Co-operation and Humanitarian Assistance«. Skozi potencialna priporočila DAC naj bi vseh 30 članic DAC prišlo do konsenza kako preprečevati in odgovarjati na splošno izkoriščanje in zlorabe ter spolno nadlegovanje in vzpostavilo mednarodne standarde za trenutne in prihodnje članice DAC in implementacijske partnerje, v skladu z njihovimi nacionalnimi pravnimi in institucionalnimi okviri. Članice prepoznavajo potrebo po predlaganih priporočilih DAC za zagotavljanje preventive in integraciji k žrtvam usmerjenega pristopa. Za ta namen je bila oblikovana DAC reference group, ki bo vodila pripravo in razvijanje potencialnih priporočil DAC in prihodnje delo na to temo. To predpostavlja tesno sodelovanje z naborom deležnikov, posebej civilne družbe, za razvoj orodja, ki bo članicam pomagalo pri usklajevanju svojih akcij za preventivo in odgovor na spolno izkoriščanje in zlorabe ter spolno nadlegovanje.

Namen vprašalnika je dobiti odzive civilne družbe o njihovih prioritetah v povezavi s spolnim izkoriščanjem in zlorabami in spolnim nadlegovanjem. Podprla bo razumevanje perspektiv civilne družbe na to, kako lahko donatorji povečajo svoj trud za preventivo in zagotovijo k žrtvam usmerjene pristope. Skozi vprašalnik želi DAC doseči večjo geografsko raznolikost in k sodelovanju pritegniti civilnodružbene organizacije, ki sicer ne pridejo v stik z DAC, vključno z organizacijami, ki delajo z žrtvami in osebami z izkušnjo nasilja.

Vprašalnik je odprt do 30. aprila.

Translate »