Skladno z 12., 16. in 29. členom Statuta zavoda SLOGA, platforme nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč razpisuje volitve v Svet zavoda SLOGA.

Vse ustanoviteljice in članice vabimo, da sodelujejo pri volitvah predstavnikov v Svetu zavoda SLOGA.

Zbiranje kandidatur za člana/članico Sveta poteka do vključno torka, 19. marca 2024 do 15.00 ure.

Kandidature pošljite v elektronski obliki ali skenirane na naslov info@sloga-platform.org.

Za kandidaturo je potrebno poslati prijavnico, kratek življenjepis ter vizijo dela Sveta in razvoja platforme SLOGA (največ ena A4 stran). Življenjepis in vizija bosta objavljeni na spletni strani platforme SLOGA.

Glasovanje bo potekalo od 19. 3. 2024 do 3. 4. 2024 do 15.00.

Ustanoviteljice lahko glasujejo za 1 predstavnika_co ustanoviteljic in za 3 predstavnike_ce zainteresiran e javnosti (skupaj 4 glasovi). Članice lahko glasujejo za tri predstavnike zainteresirane javnosti (3 glasovi).

Rezultati volitev bodo objavljeni 4. 4. 2024.

Obrazec PRIJAVNICA za kandidata za Svet platforme SLOGA

Translate »