Portugalska platforma nevladnih organizacij Plataforma ONGD v okviru projekta predsedovanje EU (Presidency Project) organizira webinar z naslovom Vloga zasebnega sektorja pri prehodu v zeleno, pošteno in trajnostno gospodarstvo.

Podnebne spremembe, ki jih spodbujajo gospodarski modeli, temelječi na netrajnostnemu izkoriščanju naravnih virov in rabi na fosilnih gorivih temelječe energije, vse bolj ogrožajo biotsko raznovrstnost in s tem možnosti za življenje na Zemlji. Čeprav je ta ekološka kriza dobro znana, se zaradi pomanjkanja politične volje do zdaj še nismo zares lotili razprave na to temo. V zadnjih letih so vse večja družbena angažiranost in medijska pozornost tej temi prispevale po vsem svetu k pritisku, da se okoljske teme vključi v središče političnih razprav.

Če se želimo soočiti s strukturnim učinkom krize, ki smo ji priča, je ključno spoznanje, da podnebnih ukrepov ni mogoče ločiti od širše razprave o družbeni pravičnosti.

Glede na preobrazbe, ki se jim ni mogoče izogniti, mora vsak odziv na okoljski problem neizogibno nasloviti tudi teme, kot so revščina, neenakost in neenakomerna porazdelitev bogastva.

Glede na to, da je med prioritetami portugalskega predsedovanja Svetu EU tudi krepitev dialoga z zasebnim sektorjem za mobilizacijo zelenih naložb v okviru odnosov med Evropsko unijo in Afriko, je to priložnost za razprava o primernih pristopih v odgovorih na okoljsko krizo.

Webinar z naslovom Vloga zasebnega sektorja pri prehodu v zeleno, pošteno in trajnostno gospodarstvo bo 28. aprila ob 11. uri.

NGDO bo predstavila rezultate svoje raziskave na to temo, v razpravi pa bodo sodelovali predstavnik Evropske investicijske banke, predstavnik Afriške razvojne banke, Erika Mendes iz NVO Justiça Ambiental / Friends of the Earth Mozambique in izvršni direktor World Fair Trade Organization Erinch Sahan.

Program in prijava do 26. aprila TU.


Projekt »Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – Projekt predsedovanja EU 2020–2022« financira Evropska unija in izvajajo Združenje nemških razvojnih in humanitarnih nevladnih organizacij (VENRO), Portugalska platforma nevladnih razvojnih organizacij (Plataforma ONGD), SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, ter Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (CONCORD). Projektne aktivnosti v Sloveniji sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za javno upravo (iz Sklada za nevladne organizacije). Stališča in mnenja v nobenem primeru ne odražajo stališča ali mnenj financerjev. 

EU PP: logotip eu pp, mju in eu

Translate »