Vlada je izdala uredbo o načinu izvedbe preselitve ljudi, ki so v Slovenijo sprejeti na podlagi kvote in delitve bremen med državami članicami Evropske unije. Uredba podrobneje ureja način izvedbe preselitve oseb v Slovenijo na podlagi kvote. 

Urdba določa, kje se vloži prošnja za mednarodno zaščito, predvideva pa tudi informiranje ljudi, ki bodo sprejeti v Slovenijo na podlagi kvotnega sistema, in sicer že pred prihodom v Slovenijo. Omenjeni bodo tako seznanjeni z informacijami o naši državi, kulturnih značilnostih in navadah, vključno z informacijami o prepovedi poligamije in o enakosti spolov ter o pravicah in dolžnostih prosilcev za mednarodno zaščito in ljudi s priznano mednarodno zaščito. Informiranje bo zagotovilo pristojno ministrstvo, ki bo krilo tudi stroške tolmačenja.

Uredba določa tudi način prihoda v Slovenijo in pomoč pri integraciji. Ta je določena v obliki orientacijskega programa, ki je namenjen učenju osnov slovenskega jezika, pomoči pri urejanju dokumentov in praktičnem spoznavanju vsakdanjega življenja, so še navedli na vladi.

Vlada je s sklepom določila število sprejetih ljudi, njihovo kategorijo, pa tudi državo ali del države, iz katere bodo ljudje sprejeti. Za izvedbo sklepa bo imenovala delovno skupino, je razvidno iz vladnega gradiva.

Vlada je še naložila ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, da za urad za oskrbo in integracijo migrantov do 31. maja pripravi poseben program javnih del, ki bo namenjen izvajanju pomoči pri nemoteni oskrbi in nastanitvi prosilcev za mednarodno zaščito ter pomoči pri vključevanju oseb s priznano mednarodno zaščito v okolje.

Več na rtvslo.si.

Foto: EPA

Translate »