Slovenska filantropija je objavila poročilo s Foruma o prostovoljstvu 2018, ki je potekal 29. novembra 2018 v prostorih Hiše EU v Ljubljani. V sklopu Foruma so razmišljali tudi o smernicah za še uspešnejše vključevanje mladih v prostovoljstvo in širjenje vrednote solidarnosti med njimi.

Prostovoljstvo je pomemben segment vzgoje, prispeva k socialnemu razvoju mladih in njihovi osebnostni rasti, zato si je vsakodnevno potrebno prizadevati, da se vrednote prostovoljstva med mladimi širijo. Z opravljanjem prostovoljskega dela se krepita solidarnost in empatija med mladimi, obenem pa mladi pridobivajo dragocene izkušnje in gradijo svoj sistem vrednot.

Iz Skupnega poročila o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2017 je razvidno, da se je znižalo število prostovoljcev v starostni skupni od 18. do 30. leta starosti, kjer je v preteklem letu delovalo 51.609 prostovoljcev, medtem ko se je število prostovoljcev zvišalo v starostni skupini do 18.leta, v okviru katere je v letu 2017 delovalo 36.037 mladih prostovoljcev. Skupno obe starostni skupini predstavljata kar 30 odstotkov vseh prostovoljcev.

Nekaj nasvetov za delo z mladimi prostovoljci:

 1. Dejstvo je, da so mladi v digitalnem svetu doma, zato je ta lahko odlična priložnost, da jim približamo prostovoljstvo in solidarnost.
  Ne pozabite na promocijo med mladimi na vaših družbenih omrežjih.
 1. Ustvarjajte prostor za prostovoljske pobude/projekte mladih in s tem podpirajte njihovo inovativnost.
  Udeleženci so posebej poudarili, da je pomembno, da je podpora organizacij stalna in resna, ne zgolj deklarativna.
 1. Mladi potrebujejo kakovostno mentorsko podporo, ki jim pomaga osmisliti njihove aktivnosti.
  Mentor prostovoljcev je ključna oseba, ki stoji za uspešnimi prostovoljskimi zgodbami.
 1. Ponudite jim možnost sodelovanja v enkratnih in občasnih prostovoljskih akcijah.
  Ustvarjanje priložnosti, za katere je potrebno manj časa, so za mlade bolj primerne. Postopno pa se mladi lahko vključijo tudi več in prevzamejo večjo odgovornost.
 1. Ne pozabite mlade usposobiti za prostovoljsko delo.
  S primernim izobraževanjem mlade pripravimo na različne vidike prostovoljskega dela (npr. komuniciranje v različnih situacijah, postavljanje mej …)
 1. Imejte posluh za mlade iz ranljivih skupin.
  Ker država premalo podpore namenja zagotavljanju osebnih asistentov, tolmačev ipd. za tiste, ki to potrebujejo, se brez take pomoči tudi ne morejo vključiti v prostovoljstvo. V tem pogledu ranljivim skupinam prostovoljstvo v veliki večini ni dostopno.

Forumu sledi poziv Slovenske filantropije, da podpremo skupno prihodnost z vključevanjem nove generacije prostovoljcev, ki so polni energije in zavedanja o globalnih socialnih in okoljskih problemih. Več informacij o Forumu 2018 najdete tukaj.

Translate »