Evropska komisija in OECD sta objavila poročilo, v katerem so opredeljeni glavni izzivi pri vključevanju migrantov in konkretna priporočila glede politike v odziv nanje.

 V poročilu so analizirane razmere migrantov v državah OECD: kje so bili nastanjeni, kako učinkovito je bilo njihovo vključevanje in s katerimi ovirami so se spopadali, npr. pri dostopu do lokalnih trgov dela. Zbrani so tudi primeri najboljših praks velikih evropskih mest. Poleg tega poročilo vsebuje 12 točk, ki jih lahko upoštevajo lokalni, regionalni in nacionalni oblikovalci politik ter strokovnjaki pri pripravi in izvajanju lokalnih programov vključevanja. Priporočila so osredotočena na sektorje politike, npr. zdravje, delo, stanovanjska vprašanja in izobraževanje, in zajemajo različne vidike, od boljšega povezovanja znanj in spretnosti migrantov s potrebami lokalnih trgov dela do oblikovanja skupnih prostorov za srečevanje skupnosti in tkanje vezi. Predlagane so tudi rešitve za odpravo razdrobljenosti nacionalnih politik vključevanja in spodbujanje usklajevanja na vseh ravneh. V poročilu je poudarjeno, da je treba okrepiti spremljanje prizadevanj in da je to mogoče najbolje doseči z vključitvijo nevladnih organizacij, poslovnih partnerjev ter prek ocen udeležbe in anket tudi samih migrantov. V poročilu je poleg tega opisan boljši dostop do finančnih virov, npr. skladov EU, za pripravo programov za vključevanje.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3321_sl.htm

Translate »