V četrtek, 5. maja 2016 je na Brdu pri Kranju potekal mednarodni posvet Vključenost priseljencev v vzgojno-izobraževalni sistem Republike Slovenije. Na posvetu, ki so ga organizirali Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, so bili izpostavljeni aktualni izzivi, povezani z vključevanjem priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem. Predstavljene so bile domače in mednarodne izkušnje in osvetljena strokovna izhodišča.

Udeleženci so lahko sodelovali na 13 različnih delavnicah, na katerih so spoznavali izkušnje dobrih praks ter metode in pripomočke za vključevanje otrok priseljencev v vzgojno-izobraževalni sistem. Delavnice so izvajali predstavniki vzgojno-izobraževalnih zavodov, nevladnih organizacij in drugi. Veliko vsebin, predstavljenih tako na delavnicah kot v panelni razpravi, sodi v okvir globalnega učenja. Poleg praktičnih izkušenj pri vključevanju otrok beguncev v vzgojno-izobraževalne ustanove so bile izpostavljene vsebine s področja preseganja predsodkov in stereotipov ter pomen spoznavanja mednarodnega okolja, medkulturnih odnosov in vloge prostovoljstva pri vključevanju otrok priseljencev v šole in vrtce.

Posveta se je udeležilo preko 400 učiteljev, vzgojiteljev in drugih strokovnjakov.

Translate »