Na platformi SLOGA smo pripravili celovito anketo za mapiranje interesa (nevladnih in drugih) organizacij, glede na njihove prednostne cilje trajnostnega razvoja, potrebe in izkušnje. Z odgovori na anketo nam boste pomagali oblikovati pregled nad pokritostjo posameznih ciljev in podciljev s strani civilnodružbenih organizacij. 

V anketi je pregled ciljev in podciljev trajnostnega razvoja, določenih z Agendo za trajnostni razvoj do leta 2030, globalnim dogovorom za izkoreninjenje revščine in lakote ter za blaginjo vseh.

Z odgovori na anketo nam boste pomagali oblikovati pregled nad pokritostjo posameznih ciljev in podciljev s strani civilnodružbenih organizacij.  Z željo, da se v nadaljevanju povežemo in zavežemo k sodelovanju. In s ciljem, da vsi po svojih močeh in zmožnostih prispevamo, da bo Republika Slovenija lokalno in globalno prispevala čim več za izpolnitev globalnih ciljev Agende 2030.

Anketa je relativno preprosta in vam ne bi smela vzeti več kot le nekaj minut vašega časa.

Hvala za sodelovanje!

Pobudniki Koalicije 2030*

* Pobuda je nastala med izvajalci projektov programa DEAR Evropske komisije (Platforma SLOGA, Zavod Global, Zavod Povod, Humanitas, Inštitut za afriške študije, Amnesty International Slovenije, Slovenska karitas, Inštitut za trajnostni razvoj) ter v sodelovanju z udeleženci Delovnega področja za globalno učenje, ki deluje v sklopu platforme SLOGA.

Translate »