Strokovnjaki pozivajo k hitremu ukrepanju, saj se vlade bližajo roku za sprejem zakonodaje EU o ravnanju z odpadki.
Do 5. julija 2020 bi morale vlade držav članic Evropske unije uradno sprejeti najbolj ambiciozen nabor ukrepov in ciljev za okrepitev recikliranja in zmanjšanje odpadov. Vse kaže, da državam roka ne bo uspelo ujeti.

Ti ukrepi sicer obsegajo vse od ločenega zbiranja odpadkov do prepovedi sežiganja in odlaganja odpadkov, zbranih za recikliranje. Oblikovalci politik so se prav tako strinjali z uvedbo shem, s katerimi bi proizvajalci plačevali za zbiranje in recikliranje svojih izdelkov ter potrošnike tako spodbudili k vračanju steklenic in drugih vrst embalaž.

Medtem, ko evropski voditelji aktivno zagovarjajo načrte za prehod v krožno gospodarstvo, mnoge države pri izvajanju ukrepov zaostajajo. Leta 2017 je bilo recikliranih in kompostiranih 30 % in 17 % odpadkov, 28 % sežganih in 24 % zakopanih na odlagališčih.

Do zdaj je le pet držav poročalo o napredku na tem področju…kljub zakonski obvezi, da bodo države to sprejele do 5. julija 2020. Poljska na primer, odkrito prizna, da za uvedbo zakonodaje potrebuje več časa in kot izgovor navaja Covid-19. Nemčija in druge države navajajo podobne argumente.

Kljub temu najdemo v Evropi primere dobrih praks, med njimi strokovnjaki izpostavljajo več mest, tudi Ljubljano. Mesti Ljubljana in Milan sta postali vodilni na področju uspešnega ravnanja z odpadki. Za to se lahko zahvalimo ukrepom, kot je ločeno zbiranje odpadnih materialov. Medtem ko se stopnja ločevanja in recikliranja povečuje (v Ljubljani se približujemo 70 %), se količina mešanih odpadkov, namenjenih na odlagališča in v sežigalnice, stalno zmanjšuje.

Mnoge države so po drugi strani sprejele ukrepe, s katerimi se želijo izogniti odpadkom v celoti. V Franciji na primer, je prepovedano skrajšanje življenjskih dob izdelkov. Kršitev zakona vas lahko močno udari…dve leti zapora ali 300.000 evrov kazni.

Če zaključimo…čeprav so ukrepi recikliranja in ločenega zbiranja uspešni, strokovnjaki opozarjajo, da je preprečevanje odpadkov(!) eno najbolj učinkovitih orodij v boju proti podnebnim spremembam.

Novica je prevod in povzetek zapisa ter intervjuja s strokovnjakom EEB-ja, Piotrom Barczakom.

Translate »