V Ljubljani je 11. maja 2017 potekala nacionalna zaključna prireditev natečaja Evropa v šoli z naslovom Svet, v katerem želim živeti. Otrokom in mladim najboljših del natečaja so bila podeljena priznanja in nagrade. 

Sodelujoči na natečaju so veliko premišljevali o svetu, v katerem živimo. Razmišljali so o različnih svetovih in razlogih, ki so do teh razlik privedli. Iskali so odgovore in ponujali ideje, kaj bi lahko vsak od nas naredil, da bi bil svet lepši.

Ocenjevalne komisije so njihova dela pregledali na šolskem, regijskem in državnem nivoju. Otroci prve, druge in tretje triade osnovnih šol ter mladi iz srednjih šol so na prireditvi v Ljubljani prejeli nacionalna priznanja in nagrade za ustvarjanje na likovnem, literarnem, foto in video področju. Na prireditvi so sodelovali tudi mentorji in mentorice, koordinatorji in koordinatorice ter članice nacionalnega odbora Evropa v šoli. Za kulturni program je poskrbel Nipke.

Več kot 500 otrok iz vse Slovenije je nagovorila državna sekretarka, veleposlanica Darja Bavdaž Kuret. Med drugim je dejala, da letos praznujemo 25. obletnico članstva v Združenih narodih, kjer si skupaj z ostalimi državami prizadevamo za mednarodni mir in varnost, prijateljske vezi med narodi, za mednarodno sodelovanje z namenom izboljšanja kakovosti življenja revnih in ljudi v okoljih, ki ponujajo manj možnosti, odpravo lakote, bolezni in nepismenost ter spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin za vse ljudi, tudi za otroke. Poseben korak v to smer predstavlja v letu 2015 sprejeta univerzalna Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 s svojimi 17 cilji trajnostnega razvoja. Preko nje si v vseh državah sveta prizadevamo za doseganje ciljev trajnostnega razvoja po načelu, da med drugimi ne bomo pustili nobenega otroka zadaj.

Translate »