Platforma SLOGA ob robu pripravljalnega srečanja Združenih narodov na temo prehranskih sistemov v Rimu, ki se je začelo 26. julija, ugotavlja, da mora Slovenija nujno povečati sredstva za mednarodno razvojno sodelovanje s sedanjih 0,16 % bruto nacionalnega dohodka na 0,33 % BND, kot se je zavezala pred svetom, če želi z dejanji prispevati k izkoreninjenju lakote v svetu.

Na to je opozorila v sporočilu za javnost: “V letu 2020 je bila podhranjena desetina svetovnega prebivalstva ali 811 milijonov ljudi. Hkrati vsaki tretji človek ali 2,37 milijarde ljudi nima dostopa do zadostne količine hrane, kar je 320 milijonov več kot v letu 2019. Pravica do hrane je ključna človekova pravica za uživanje vseh drugih pravic. Dve milijardi ljudi je odvisnih od hrane, proizvedene na majhnih kmetijah, ali od dohodka, ki ga le-te ustvarijo. Hkrati so izpostavljeni posledicam podnebnih sprememb, h katerim so prispevali najmanj, nepravičnim praksam vzdolž vrednostnih verig in škodljivim trgovinskim sporazumom.

Platforma SLOGA zato poziva Vlado Republike Slovenije, da okrepi svoje dejavnosti za globalno solidarnost in preoblikovanju obstoječega sistema zagotavljanja hrane. V času predsedovanja Svetu Evropske unije se mora Slovenija zavzeti za konkretno ukrepanje in izpolnitev že dogovorjenih politik. Uresničitev Agende 2030 za trajnostni razvoj, Pariškega sporazuma, spoštovanje človekovih pravic in konvencije Mednarodne organizacije za delo (ILO) so zadostna podlaga za konkretno ukrepanje.

“Več denarja s strani industrializiranih držav za zaščito malih kmetij in uvajanje trajnostnih praks vzdolž prehranskih vrednostnih verig sta samo dve veliki nalogi, kjer lahko Slovenija prispeva. Kot predsedujoča članica Evropske unije mora postaviti najbolj ranljive skupine ljudi, kot so mali kmetje, predvsem ženske, v središče evropskih politik – podnebne, trgovinske, kmetijske. Poskrbeti mora za njihovo skladnost. V času predsedovanja še posebej lahko prispeva z zavzemanjem za ambiciozno evropsko zakonodajo o dobavnih verigah, ki bo vključevala pravico do primerne hrane za vse,” je poudaril Albin Keuc, direktor Platforme SLOGA, ki združuje slovenske nevladne organizacije s področij razvoja, globalnega učenja in humanitarne pomoči.

Leto 2021 je še posebej pomembno za konkretne politike za preoblikovanje obstoječih prehranskih sistemov. Podnebne spremembe s sušo in ekstremnimi vremenskim dogodki, izguba biotske raznovrstnosti zaradi netrajnostih kmetijskih praks, s posledičnimi prisilnimi migracijami, vseh oblik neenakosti in (ne)dostopnost trgov zahtevajo usklajeno in skladno politično ukrepanje. Pravkar v Rimu poteka pripravljalno zasedanje pred septembrskim Vrhom Združenih narodov o prehranskih sistemih v New Yorku. Namen pripravljalnega zasedanja je (1) identificirati potrebne aktivnosti, zbrane v nabor ključnih zavez, (2) mobilizacija novih partnerstev in (3) financiranje za prehod na trajnostne, pravične in odporne prehranske sisteme, ki predstavljajo temelj za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja in Agende 2030.

Novembra bo srečanje pogodbenic podnebne konvencije ter decembra še srečanje na vrhu na temo prehrana za rast. “Dogovori na teh srečanjih so pomembni za prihodnost proizvodnje, distribucije, predelave in porabe hrane v kompleksnih razmerah podnebnih sprememb, naraščajočih neenakosti in konfliktov. Slovenija more in mora postaviti pravico do hrane na čelo politik Evropske unije,” je še dodal Keuc.

Sporočilo za javnost 


Projekt »Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – Projekt predsedovanja EU 2020–2022« financira Evropska unija in izvajajo Združenje nemških razvojnih in humanitarnih nevladnih organizacij (VENRO), Portugalska platforma nevladnih razvojnih organizacij (Plataforma ONGD), SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, ter Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (CONCORD). Projektne aktivnosti v Sloveniji sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za javno upravo (iz Sklada za nevladne organizacije). Stališča in mnenja v nobenem primeru ne odražajo stališča ali mnenj financerjev. 

 

Translate »