Varuhinja človekovih pravic v oktobru in novembru 2018 načrtuje novo usposabljanje kandidatov za zagovornike otrok z območja Dolenjske s Posavjem in Belo Krajino, širšega območja Celja, Koroške in Zasavja ter severovzhodnega dela Slovenije.

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za uvrstitev na seznam zagovornikov, kot jih določa Zakon o Varuhu človekovih pravic (uradno prečiščeno besedilo – ZvarCP – UPB2, Uradni list RS, št. 69/17) v 3. odstavku 25. b člena (z izjemo 8. alineje).

Zagovorništvo otrok je častna funkcija in ne predstavlja delovnega razmerja. Udeležence usposabljanja bo izmed kandidatov izbrala izbirna komisija, ki jo določi Varuh, in jih o tem obvestila do 14. 9. 2018.

Besedilo poziva najdete na spletni strani Varuha. Prijave sprejemajo do vključno 24. 8. 2018.

Translate »