Peter Svetina, Varuh človekovih pravic RS je v svojem nagovoru ob dnevu človekovih pravic poudaril, da je globalno učenje učenje je pomembno za zavedanje resničnosti globaliziranega sveta, krepitev enakosti in človekovih pravic za vse.
Društvo za Združene narode (ZN) za Slovenijo in Platforma SLOGA sta 11. decembra 2020 organizirala proslavo dneva človekovih pravic, ki je naslovila stanje človekovih pravic in prihodnje izzive s poudarkom na vključujočem izobraževanju ter globalnem učenju (torej 4. cilju trajnostnega razvoja). V slavnostnem nagovoru je Peter Svetina izpostavil, da  bomo morali aktivno vlagati v odpravo vrzeli v uresničevanju človekovih pravic, da bi si po epidemiji v celoti opomogli in zgradili svet, kot si ga želimo – svet ki je bolj odporen, pravičen in trajnosten.

Pri tem pa bomo na prvo mesto morali postaviti strpnost, sočutje in človečnost, je poudaril. “Čeprav se v tej izkušnji včasih počutimo same, pa vendarle nismo ločeni in izolirani, temveč smo del večje človeške izkušnje, za katero si srčno želim, da nas ne bi tako delila, ampak bolj povezovala. Da bi drug drugega videli kot enakopravne partnerje in ne kot nasprotnike, da bi se bolj spoštovali in drug drugemu bolj prisluhnili, se slišali ter povezovali in sodelovali za skupne cilje.”

Ozaveščanje o človekovih pravicah je prvi korak k preprečevanju kršitev in zlorab človekovih pravic. Izobraževanje o človekovih pravicah spodbuja vrednote spoštovanja, vključevanja, nediskriminacije, sodelovanja, odgovornosti in enakosti. Poudarja našo skupno človečnost nad našimi individualnimi razlikami ter gradi družbo, v kateri je vsak od nas opolnomočen, da soustvarja in spodbuja univerzalno kulturo človekovih pravic. Globalno učenje pa prispeva k zavedanju resničnosti globaliziranega sveta ter spodbuja k uresničitvi pravičnejšega sveta, v katerem bi bilo več enakosti in človekovih pravic za vse, je bil jasen varuh.

Poudaril je, da izobraževanje ne more prevzeti izključne odgovornosti za odpravo nestrpnosti, lahko pa mlade pouči o nevarnostih kulturne pristranskosti in stereotipov ter igra pomembno vlogo pri spodbujanju spoštovanja, kulture miru in enakopravnosti.

Opozoril je, da bi morala Slovenija na področju izobraževanja o človekovih pravicah narediti več in to na vseh področjih, tako na področju izobraževanja javnih uslužbencev, novinarjev, otrok in mladih kot tudi pri ozaveščanju splošne javnosti.

10. decembra obeležujemo mednarodni dan človekovih pravic. Na ta dan je Generalna skupščina Združenih narodov leta 1948 sprejela Splošno deklaracijo človekovih pravic, ki je vsem priznala dostojanstvo in neodtujljive pravice, do katerih je vsakdo upravičen kot človek – ne glede na barvo kože, vero, spol, jezik, politično ali drugo prepričanje, nacionalno ali socialno poreklo, lastnino, ali drug status.

Celoten nagovor si lahko preberete na povezavi.

Pripravila: PV


Projekt Bridge 47 sooblikuje in izvaja 12 evropskih in globalnih organizacij civilne družbe, med njimi je tudi platforma SLOGA. Namen projekta je mobilizacija civilne družbe, da s pomočjo globalnega učenja prispeva k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu. Projekt Bridge 47 sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.

Translate »